به گزارش زیست بوم، پس از انتشار عکسی که در آن یک راسو سوار دارکوبی در حال پرواز شده است این پرسش ها پیش آمد که چطور دارکوب توانسته است وزن راسو را تحمل کند و همزمان پرواز کند؟ آیا عکس از شوخی های اینترنتی است و واقعیت ندارد؟
مستندساز bbc می گوید این عکس واقعی است!


استیو بکشال از مستندسازان سرویس جهانی BBC که بسیاری او را به واسطه «60 جاندار خطرناک» می شناسند با اطمینان می گوید تردیدی در واقعی بودن این عکس وجود ندارد.این مستندساز می گوید: ممکن است راسو برای کُشتن دارکوب به او حمله کرده است و دارکوب توانسته خودش را نجات بدهد.هیچ شکی در واقعی بودن این عکس وجود ندارد.
این حرف را «مارتین لی می» عکاس این تصویر کم نظیر هم تائید می کند. او عکس را در پارک لندن گرفته است.مستندساز bbc می گوید این عکس واقعی است!


استیو بکشال با اشاره به اینکه برخی از حیوانات قادر هستند که وزنی چند برابر وزن خود را حمل کنند می گوید: سوسک کرگدنی تقریباً 850 برابر وزن خود را قادر است جابجا کند. چه دلیلی دارد شک کنیم که دارکوب نمی تواند این کار را بکند؟ مورچه ها هم برگ های بسیار بزرگی را با دهانشان جابجا می کنند که چند برابر وزن خودشان است.
بحث و تبادل نظر در خصوص این عکس در شبکه های اجتماعی کماکان ادامه دارد. مستندساز bbc می گوید این عکس واقعی است!


مستندساز bbc می گوید این عکس واقعی است!


مستندساز bbc می گوید این عکس واقعی است!