Godaddy.com یکی از بزرگ ترین وبسایت های میزبانی دامنه است که به ویژه در سراسر آفریقا، بسیار موفق عمل کرده. اگرچه محدودهء فعالیت godaddy,com به مراتب فراتر از آفریقاست.

Bob Parsons که موسس و مدیر این کمپانی می باشد ، به سرعت به موفقیت مالی و شهرت جهانی رسید. اما همچون بسیاری از انسان های دیگری که گنجایش و لیاقت موفقیت را ندارند ، خیلی زود چهره ای پلید و زشت از خود نشان داد. چهره ای که در آزار و شکنجهء حیوانات متبلور میشد.

Bob Parsons حداقل یک فیل و یک پلنگ را با تفنگ خود کشته ، و با افتخار در فیس بوک خود عکس های این جنایت را قرار داده ، و در مورد این کار زشت خود پز داده. Bob از تمام لحظات کشتار ، جان کندن و مرگ فیل بیچاره عکس و فیل گرفت و نهایتا در حالیکه بر روی جسد او ایستاده بود ، پیروزمندانه لبخند زد. عمل زشتی که موج شدیدی از اعتراضات جهانی طرفداران حقوق حیوانات را در بر داشت.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.

فیل ها موجودات بسیار باهوش و فهمیده ای هستند. تحقیقات ثابت کرده فیل ها مفهوم عاطفه را به خوبی درک می کنند. فیل ها جزء محدود جانورانی هستند که همچون انسان ها ، روابط خانوادگی خود (مادر و فرزندی ، خویشاوندی همچون خاله ، مادربزرگ) را تا اخر عمر حفظ می کنند. پسر ها تا 15 سالگی با مادر و خاله هایشان زندگی می کنند. فیل ها در سوگ اقوام خود عزاداری می کنند و تا مدت ها در کنار جسد دوست و فامیل خود می مانند و در حال مرگ او را همیاری می کنند. کشتن یک فیل گاهی اوقات یک خانواده ء بزرگ فیل را به طور کلی از هم فرو می پاشد.

Bob می گوید برای حفظ زمین های کشاورزی از گزند فیل ها فیل بیچاره را کشته. این درحالی است که ده ها راهکار انسانی همچون استفاده از فنس ها ، بیهوش کردن و انتقال فیل ها ، ترساندن فیل ها و غیره برای مقابله با حضور آنها در زمین های کشاورزی وجود دارد.

Bob از کشتن فیل ها لذت می برد و تصاویری که از لحظهء کشتار فیل ها تهیه کرده و لبخند او ، گواهی این حقیقت است.

در اعتراض به این جنایت Bob Parsons ، گروه پتا ( جمعیت طرفداران رفتار اخلاقی با حیوانات) میزبانی تمام دامنه هایی که از godaddy.com تهیه می کرده را تغییر می دهد. پتا همچنین از تمام دوستداران حیوانات در سراسر جهان خواسته که اگر دامنه ای از godaddy.com تهیه کرده اند ، درصدد تغییر میزبانی ان بر آیند. Bob جنایتکار باید بداند دوستداران حیوانات در مقابل اعمال زشت او ساکت نمی مانند.


لطفا با امضاء این پتیشن انزجار خود از این عمل زشت Bob Parsons را به اطلاع او برسانید.