تعریف نزاد : نزاد عبارت است از گروهی از حیوانات یک گونه که از لحاظ زنوتیپ وفنوتیپ به قدری شبیه هستند که چنانچه در انها ازدیاد نسلی صورت گیرد فرزندانی شبیه به خود به وجود اورند. (در علوم زیست شناسی زنوتیپ به شکل ساختاری زن ها و فنوتیپ به شکل ظاهری گفته می شود) به عبارت دیگر شباهت زنتیکی و شکلی به قدری زیاد است که فرزندان انها نیز شبیه به خود انها هستند.
برای درک بهتر نزاد چند مثال ذکر میشود :
به طور مثال فرزندان دو سفید پوست خالص قطعاسفید پوست هستند.پس این افراد و فرزندانشان و تمام افراد سفید پوست از نزاد سفید به حساب می ایند.از سوی دیگر فرزندان دو سیاه پوست خالص قطعا سیاه پوست هستند و این افراد از نزاد سیاه قلمداد می شوند.
مثال دیگر : سگهای خالص نزاد جرمن شپهرد دارای رنگ مشکی _ کرم و گوشهای افراشته هستند.فرزندان این سگها نیز باید همین خصوصیات را دارا باشند .بنابر این تولد فرزندی که دارای رنگ قهوه ای یا گوشهای افتاده باشد دلیل بر نا خالص بودن والدین یا مخلوط بودن هر دوی انها است.

به همین دلیل برای شناسایی و حفظ خصوصیات یک نزاد در بعضی از کشور ها موسساتی وجود دارد که علاوه بر تعیین مشخصات استاندارد برای هر نزاد .نسبت به ثبت اعضاء ان نیز اقدام می کنند .در مورد سگها موسسه ای به نام American Kennel Club در کشور امریکا وجود دارد که در سال 1884 میلاذی تاسیس گشته و استاندارد های مربوط به نزادهای خالص سگ را ثبت و تعیین می نماید.
ثبت و تعیین خلوص نزادی بر اساس دستورالعمل به شرح زیر است :

1. ظاهر عمومی

2. اندازه.تناسب اندام. استحکام بدن

3. سر.صورت وحالت.چشمها . گوشها .شکل جمجمه .شکل پوزه.وضعیت دندان

4. گردن.خط پشت و تنه

5. اندام های حرکتی قدامی (دستها)

6. اندامهای حرکتی خلفی (پاها )

7. پوشش خارجی و مو

8. رنگ

9. طرز راه رفتن

10. خلق و خو

درلیست ارائه شده توسط این موسسه در سال 1992 میلادی که به ترتیب حوف الفبا تنظیم شده است (همراه با سال ثبت هر نزاد)با نزادهای مختلفی روبهرو میشویم که امروزه اکثر انها را می شناسیم.

همچنین این موسسه لیست دیگری از نزادها را ارائه کرده که مبنای ان گروهبندی نزادها است :

1 . سگهای ورزشی Sporting Dog

2 . سگهای تازی(هاند) Hounds

3 . سگهای کار Working Dog

4 . سگهای تریر Terriers

5 . سگهای بسیار کوچک (شبیه به اسباب بازی) Toys

6 . سگهای غیر ورزشی Non spoirting Dog

7 . سگهای گله Herding Dog

8 . گوه متفرقه Miscellaneous class