ازمایش کردن بر روی حیوانات را می توان به 2دسته تقسیم کرد:
1_ازمایشات اموزشی
2_ازمایشات تحقیقاتی

1_ازمایشات اموزشی:
امروزه در رشته بیولوژِی,دامپزشکی,دندان پزشکی,صنابع غذایی و ... از حیوانات زنده استفاده می شود.در کلاس های اموزشگاهی اناتومی و فیزیو لوژی بشترین تعداد حیوانات به کار می رود.
در مدارس بسیاری از کشور های دانش اموزی روی حیوانات ازمایشاتی انجام می دهند که معمولا بدون استفاده از مواد بی حسی یا با بی حسی ناقص انجام می گیرد.
این ازمایشات ضایعات شدیدی در مهره داران ایجاد می کند.این اعمال حتی گاهی بدون سرپرستی مربی و در ساعات بعد از مدرسه انجام می شود.
مضراتی که ازمایش روی حیوانات برای دانشجویان به همراه دارد...
*اسیب رساندن و کشتن حیوانات قبل از هرچیز به دانش جویان بی احترامی به زندگی و حیات را می اموزد.
*در عمل به ان ها نشان می دهد کشتن و خشونت روشی مجاز و قابل قبول است.
*حساس بودن نسبت به سایر موجودات زنده یک ارزش اخلاقی است که بسیاری از اساتید دانسته یا ندانسته ان را در دانشجویان از بین میبرند.
*حساس بودن کیفیتی است که مارا از علائمی که محیط و دیگران می فرستند اگاه می کند و ما برای درک دیگران و شناختن حد و مرزها و احترام به حقوق ان ها به ان احتیاج داریم
*انسان ها سعی دارند تا سطح زندگی خود و اخلاقیت را در ان بالا ببرند اما بدون احترام گذاشتن به سایر موجودات این کار امکان پذیر نیست.چرا که عدم همدردی و احترام به دیگران در درون ازمایشگاه خاتمه نمی یابد و به محیط خانه و جامعه نیز گسترش می یابد
ادامه دارد...
منبع:ماهنامه نسخه.درکتر ذرین اذر