جمعه 15 بهمن ---درکه-->پلنگچال--->ایستگاه 5 تله کابین توچال
ار اونجا که سایت مخصوص حیواناته بنابراین با این هاپوی خوشگل شروع میکنیم که نصف بیسکویت ساقه طلایی بنده رو با دوست عزیزشون نوش جان کردن.وقتی نازش میکردم و باهاش بازی میکردم مردم میگفتن اقا دست نزن بهش میگرتااااااا.یه 15 دقیقه ای با هم بازی کردیم.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

بررررررررررررف
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

ابشار یخ زده و قندیل های زیبا
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

بازم قندیل
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

نمای کوه از بالا
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

خورشید زیبا
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

یه پرنده خیلی خوشگل . توی اون سرما نمی دونم چیکار میکرد اونجا

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
قندیل

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

نمایی از ابشار یخ زده
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

مه کم کم شروع میشود
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

مه غلیظ همراه با بارش برف و 9 تا جوون بیکار .مسیر پلنگ چال به ایستگاه 5 تله کابین توچال.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.