محققان دانشگاه ايالتي پن با ارایه يك تئوري جديد ادعا كرده اند كه حيوانات خانگي نقش كليدي در تكامل انسان ها داشته اند.
پت شيپمن، سرپرست این تیم تحقیقاتی در کنفرانس خبری خود اعلام کرد: وجود حيوانات اهلي و خانگي براي تكامل انسان، فاكتوري حياتي بوده است و بدون سگها، گربه‌ها، مرغ و خروس‌ها و گاوها شايد انسان‌ها تا اين اندازه تكامل پيدا نمي كردند.
وی در این باره می افزاید: عادت منحصر به فرد بشر در اهلي كردن حيوانات و به كار گرفتن آنها در واقع انگيزه انسان را در زمينه‌ ابزار سازي يا گفتار را افزايش داده كه هر دو مورد، موفقيت بشريت را پيش برده است.
گفتنی است جزئيات اين تئوري در نشريه «آنتروپولوژي» به چاپ رسيده است.


مترجم: پریسا
منبع:russiatoday