Resigzed Image Click this bar to view the full image.


دوشنبه 27 دی ماه 1389 برای اولین بار از طرف گروه مخالفان آزمایش روی حیوانات ، جسد یک سگ نژاد بزرگ برای کالبدگشایی و آموزش به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهدا شد.

صبح روز دوشنبه خبر مرگ "جورجی" سگ مشکی رنگ 10 ساله که از نژاد بزرگ بود به گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات داده شد. با هماهنگی‌هایی که از قبل با واحد علوم تحقیقات شهریار و جناب دکتر عظمایی انجام شده بود گروه جسد حیوان را چند ساعت بعد از مرگ به سردخانه‌ی دانشگاه منتقل کرد.
این اولین اقدام گروه برای جایگزین کردن جسد حیوان تازه مرده با حیوان زنده برای آموزش و کالبدگشایی بود.
در اینجا لازم است از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سهرابی و همچنین دکتر عظمایی و دکتر مرتضوی از اساتید دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، که زمینه‌ساز این حرکت انسانی و اخلاقی شدند، قدردانی به عمل آوریم.

لازم به ذکر است دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران یکی از پیشروترین دانشکده‌ها در زمینه برخورد انسانی با حیوانات در ایران است و نسبت به دیگر دانشکده‌های دامپزشکی بیشترین همکاری را با گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات به عمل آورده است.

گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات بر این عقیده است که همانطور که در رشته‌های علوم پزشکی از انسانهای زنده و سالم جهت آموزش استفاده نمی‌شود همین رویکرد می‌تواند در دانشکده‌های دامپزشکی کشور نیز اتفاق افتد.

سیستم آموزش بجای استفاده از حیوانات زنده و سالم می‌تواند از آلترناتیوها، جسد حیوانات و یا کار در کلینیک روی بیماران در کنار اساتید مجرب کار خود را به پیش برد.
به امید اینکه همه دانشگاه‌های کشور برای کاهش رنج عذاب حیوانات ، چنین اقداماتی را جایگزین استفاده از حیوانات سالم و زنده کرده و برای زندگی آنها ارزشی آنطور که شایسته هر موجود زنده‌ای است، قائل شوند.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

آگهی کلینیک دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و اطلاعیه برای دریافت جسد


veganforum