مطالعه ای جدید بر روی انسانهای اولیه نشان می دهد نئاندرتالها نسلی گیاهخوار بوده اند و گیاهان و سبزیجات را پخته و می خورده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نتایج در پی کشف ذرات پخته شده ماده ای گیاهی بر روی دندانی که به تازگی از دوران نئاندرتالها کشف شده به دست آمده است. این اولین مطالعه ای است که می تواند تایید کند رژیم غذایی انسانهای اولیه تنها به گوشت خلاصه نمی شده و پیچیده تر از آنچه در گذشته تصور می رفت، بوده است.
تصویری که از نئاندرتالها بر اساس شواهد به دست آمده در ذهن همه نقش بسته این است که این انسانها در زمانی که بر روی زمین ساکن بوده اند، تنها از مواد گوشتی تغذیه می کرده اند. بررسی های شیمیایی بر روی استخوانهای نئاندرتالها نشان می دهند آنها از مواد گیاهی استفاده نمی کرده اند یا میزان مصرف سبزیجات در آنها بسیار محدود بوده است. از دیگر مدارکی که برای تایید گوشتخوار بودن نئاندرتالها ارائه می شود، بالا رفتن تعداد مرگ و میر آنها در زمانی بوده است که ماموتها در حال انقراض بوده اند.
اما بررسی های جدید بر روی بقایای به جا مانده از نئاندرتالها در سرتاسر جهان با بررسی های شیمیایی در تناقضند زیرا محققان دانشگاه جورج واشنگتن توانسته اند بر روی دندانی که از آن زمان به جا مانده، ذرات گیاهی را پیدا کنند که بخشی از آن به گیاهان پخته شده تعلق دارد.
با وجود اینکه پیش از این نیز نشانه هایی از گرده های گیاهی در مناطقی که بقایای نئاندرتالها کشف شده بودند، یافته شده بود، اما این اولین باری است که نشانه هایی قاطع از گیاهخوار بودن نئاندرتالها به دست آمده است. یکی از سوالاتی که با مشاهده این نتایج به وجود می آید این است که چرا آزمایشهای شیمیایی بر روی استخوانهای نئاندرتالها نشانه ای از مصرف مواد گیاهی را نمایان نکرده است.
بر اساس گزارش بی بی سی، این مطالعه جدیدترین مطالعه ای است که می تواند نشان دهد نئاندرتالها، فراتر از نسلی وحشی و با قدرت تفکر محدود، نسبت به آنچه در در گذشته تصور می رفت، شباهتهای زیادی به انسانهای مدرن دارند.