پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

حمایت از حیوانات در اسلام

طبق تعلیمات اسلام ، انسان ها نمایندگان و خلیفۀ خداوند بر روی زمینند و دقیقاً به همین دلیل ، وظیفه دارند تا مراقب تمامی دیگر مخلوقات خداوند اعم ازنباتات و حیوانات باشند .
حضرت رسول اکرم (ص) نمونه‌ های بسیاری ارائه داده اند تا اهمیت و عمق این مسئله را نشان دهند . ازجمله این نمونه‌ها حدیثی ازایشان است که قید می کند اگرگربه ای از گرسنگی در خانۀ کسی بمیرد ، آن شخص به جهنم خواهد رفت ، و اگر کسی تشنگی سگی را که درکنار چاه آبی منتظراست ، فرو بنشاند ، تمامی گناهانش بخشیده خواهند شد .
درتعلیمات اسلام نمونه‌های بسیاری از این دست یافت می شود، به عنوان مثال،هنگامی که مسلمانی چیزی می کارد و حیوان یا پرنده ای ازآن تغذیه می کند، این در چشمان خداوند به حکم انفاق است .حضرت محمد(ص) مسلمانان را از بستن حیوانات و استفاده کردن از آنان به عنوان هدف تیر اندازی منع کرد .

البخاری نقل کرده است که رسول‌الله شخصاً با پیراهن خود صورت اسبش را پاک می کرد، و می فرمود که دادن حتی دانه ای گندم به اسب عملی خیر است . این مثال را می توان مجاز از کل موجودات گرفت همچنین مسلمانان از دور کردن حیوانی از مادرش یا سوزاندن لانۀ مورچگان منع شده‌اند . حتی نقل شده است که یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی بعد از مرگش توسط خداوند تمامی گناهانش بخشیده شد ، نه به این علت که تألیفات زیادی داشت و اهل علم بود ، بلکه به این دلیل که گربه ای را درخیابانهای بغداد ، از شدت سرما نجات داده بود .
بسیاری از شاهدان غربی ازدیدن مراقبت و زحماتی که مسلمانان برای حیواناتشان می کشیدند ، متحیر می شدند. برای مثال ، ولنی ذکرمی کند تعداد زیادی از سگان زشت ولگرد در خیابان‌های قاهره و کلاغان در حال پرواز بر فراز خانه‌ها ، زندگی می کردند ، اما مسلمانان هیچکدام از این حیوانات را نمی کشتند ، گرچه هر دو آن‌ها کثیف و ناقل بیماری بودند وحتی مسلمانان مؤمن تا حدی پیش رفته بودند که برای سگهای ولگرد جایگاه آب و نان ساخته بودند ودر خانه هایشان از آنها نگهداری میکردند .تونوت همچنین ذکر کرده است که مردم ، ثروت قابل توجهی از مالشان را صرف غذا دادن به سگ هاو گربه ها می کردند و بعضی حتی به نانوایان و قصابان جهت چنین امورخیری مبالغ هنگفتی می دادند . کسانی هم که مسئول این امور می شدند ، با میل وعلاقه ، این کار را انجام می دادند ، نه به خاطر کسب سود ودرآمد و چنین شیوه ای بود که طبق آن محتسب (رئیس پلیس در اسلام) ، غیرازجلوگیری ازتخلفات اجتماعی ومجازات مجرمان ، مردم راازبابت گرسنگی دادن به حیوانات یا بار زیاد بارشان کردن و زیاد کار کشیدن از آنان نیزمجازات و تأدیب می کرد .


در حدیث آمده است که کشتن یا شکار حیوان برای تفریح ، حرام بوده واز گناهان کبیره محسوب میشود ، حتی اگر صید ماهی یا جانداران دیگرآبزی با عنوان ورزش وتفریح باشد . طبق استفتاء به عمل آمده از مقام رهبری نیزهر گونه " شکار، لهوی حرام است ! "

روایت می کنند که روزی مرد انگلیسی در زمان اسلام به هنگام شکست در مسابقه ای ، از عصبانیت تیری به هوا انداخت و مرغی دریایی را کشت ، مردم با چنان خشم و وحشت دورش جمع شدند که گویی مرتکب قتل نفس شده است و ایشان را تحویل محتسب دادند تا او مجازات شود .


شریعت اسلام دستور می دهد که یک مسلمان باید از هر نوع بی رحمی نسبت به حیوانات دوری کند ، مخصوصاً هنگام ذبح شرعی به عنوان مثال، قید شده است که چاقو هیچ‌وقت نباید در جلوی حیوانی که قرار است ذبح شود ، تیز گردد و این ‌که یک حیوان نباید در جلو چشم دیگر حیوانات ، ذبح گردد و هر کس این مسائل را رعایت نکند در آخرت آرامش نخواهد یافت .در زمان پیامبر (ص) ، سگها، گربه ها، پرندگان و انواع دیگر حیوانات جمعاً مورد مراقبت عموم مردم بودند. پرندگان آزادانه به داخل مساجد پرواز می کردند و حتی لانه هایشان را بدون مزاحمت در محیط مسجد می ساختند .


پرندگان وحشی بدون مزاحمت بر فراز مزارع پرواز می کردند و هیچ هنگام دیده نمی شد که فردی چه دیوانه وچه دانشمند به لانۀ پرنده ای تجاوز کند . در قاهره مسجدی را ذکر می کند که هر روزدر ساعت معینی تعداد زیادی گربه ، بدان وارد می شدند تا غذایشان را از مرد خیّری در آنجا دریافت کنند .


پیامبر اسلام می گویند : لعن الله من مثل بالحیوان او حبس ( خداوند لعنت کند کسی را که حیوانی را مثله کند یا آن را زندانی کند . )


همچنین از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود : « در شبی که به معراج رفته بودم بر آتش جهنم گذری داشتم . زنی را در حال عذاب دیدم . از علت عذاب پرسیدم . گفته شد گربه‌ای را بسته بود و آب وغذایش نمی داد و اجازۀ استفاده ازخس و ‌خاشاک زمین را هم به او نمی‌داد تا گربه به هلاکت رسید . پس خدا بواسطۀ آن عمل ناشایست ، عذابش می‌کند وتا ابد آن زن در عذاب جهنم خواهد ماند . حضرت علی (ع) می فرمایند : خدا لعنت کنندۀ کسی است که حیوانات را لعنت می کند .
عبد الله ابن جعفر گوید : حضرت رسول (ص) به خانۀ یکی از انصار داخل شد . شتری را مضطرب دید . حضرت نزد آن شتر آمد و کوهان شتر را دست مالید و نوازشش کرد تا آرام گرفت . سپس فرمود صاحب شتر کیست ؟ جوانی نزد حضرت آمد و عرضه داشت من صاحب شترم . حضرت فرمود آیا از خداوند درباره این حیوان نمی‌ترسی ؟ خداوند تو را مالک این حیوان قرار داده ، سیرش نمی کنی و شکنجه‌اش می‌داری؟
امام صادق به جنگ انداختن عمدی دو حیوان را مکروه می دانند و در روایتی دیگر، حرام و زشت ترین کارها نام می برند .

همچنین نقل شده که پیامبر اکرم (ص) با یارانش از حرم گذر می ‌فرمود . آهویی خوابیده بود . حضرت یک نفر را حافظ او قرار داد تا آن حیوان را نترسانند و آزارش ندهند .
همۀ ما زندگی توأم با آزادی و رفاه را دوست داریم و بنا بر سخن حضرت علی (ع) هر چه را که برای خود دوست داشته باشیم ، بایستی برای دیگر افراد و جانداران نیز دوست بداریم . پس چرا بایستی نعمت داشتن زندگی وحق زندگی را از خلایق خدا بگیریم ؟ حتی در روایات آمده پیامبر(ص) به گربه ای که جهت زایمان به مسجد پناه آورده بود پناه داده و حتی عده ای را نیز مامور رسیدگی و دادن آب وغذا به گربه ها نمودند .

احادیث آمده : واجب است کسی که شیرگوسفند یا... را می‌دوشد ، ناخن‌های انگشتانش را از ته بگیرد تا حیوان اذیت نشود یا به هنگام قربانی کردن حیوانات در حمل ونقل وذبح آن ، طوری این کاررا انجام داد که ترس کمتری به حیوان زبان بسته وارد شود .

در تاریخ آمده که بسیاری از مسلمانان صدر اسلام فقط با هدف آزاد کردن پرندگان به خرید آنها می رفتند متاسفأنه این امر و این کارزیبا وحسنه یعنی آزاد کردن پرندگان محبوس در قفس ، اصلأ درقرن حاضر، درکشورما صورت نمی گیرد وتنها نذرها و عهدهای ما با خدا ، منحصر به روشن کردن شمع و یا دادن احساناتی برای مردم یا کارهایی از این قبیل می باشد .مثلا میتوانیم در مهدهای کودک یا مراکز دبستانی ، با در نظر گرفتن محلی برای دان خوردن پرندگان و تشریح مطالبی در خصوص مظلومیت و بی گناه بودن حیوانات زبان بسته ولزوم کمک به جانداران ، به کودکان ، عطوفت ومهربانی را از همان سنین کودکی بیاموزیم .

بیایید خودبین نباشیم و بتوانیم وجود دیگر موجودات را در کنار خود تحمل کنیم . موجوداتی که حق کمتری نسبت به ما در زندگی کردن ندارند .

مهاتماگاندی : " عظمت و فضائل یک ملت را از طرز رفتار آنان با حیوانات برآورد . "


در مقابل حتی می توان با آزاد کردن پرندۀ محبوس در قفس یا نجات جانداری ، یک کار نیک وحسنه ای را انجام داد . هم اکنون چه نیکوست که به فکر پرندگان یا جانداران باشیم و با ریختن مقداری نان خشک یا .... برای پرندگان وسایر جانداران در حق آنها احسان نمود . چه زیباست که مهربانی با خلایق خدا رااز همان بچگی به فرزندان خود بیاموزیم .


نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos