Resigzed Image Click this bar to view the full image.
سرطان خون در سگ ها یک بیماری شدید میباشد که شامل حضور سلول های سرطانی در خون ,مغز استخوان و سیستم لنفاوی میباشد.درمان این بیماری ممکن است مشکل باشد زیرا سلول های سرطانی در یک منطقه از بدن قرار نمیگیرند.این نوع سرطان حالت تهاجمی بالایی دارد.


دلائل سرطان خون در سگ ها


Resigzed Image Click this bar to view the full image.دلائل این بیماری در سگ ها ناشناخته میباشد.محققان نظریه های مختلفی درباره ی علل این سرطان دارند.بر اساس این نظریه های خاص دلائل سرطان عبارتند از:

مقدار زیاد سم در محیط سگ (بعنوان مثال:دود,سرب و سایر فلزات سمی )

رژیم غذایی ضعیف سگ
زمینه ی ژنتیکی


آشکار شدن دلائل این سرطان گزینه های درمان سگ را افزایش میدهد.
ادامه دارد...

مترجم:S4R4
منبع:vetinfo