سنگ مثانه

سنگ مثانه در سگ ها نسبتا شایع است.برخی ار نژاد ها مثل پکینیز و داشهوند و کاکر اسپانیل نسبت به سایر نژاد ها استعداد بیشتری در تشکیل سنگ کلیه دارند.برخی دیگر از قبیل دالماسین دارای یک نقص ژنتیکی ارثی هستند که انها را نسبت به تشکیل سنگ ادراری اوراتی مستعد میسازد
گاهی مواقع حجم زیاد املاح موجود در ادرار باعث تشکیل سنگ میشود اما در سایر موارد عفونت های مثانه عامل تشکیل سنگ میباشند
سنگ های تشکیل شده ممکن است باعث التهاب مثانه شود
نشانه های سنگ مثانه عبارتند از :
*تلاش برای ادرار کردن
*دفع ادرار مکرر
*حجم کم ادرار و وجود خون در ان
در صورت عدم ادرار کردن به انسداد مجرای ادرار مشکوک شوید درمان این بیماری از طریق عمل جراحی است و به محض تایید سنگ توسط دامپزشک اقدام جهت خارج کردن ان صورت میگیرد
درمان دارویی و اصلاح جیره میتواند از تشکیل مجدد ان جلوگیری کند


Resigzed Image Click this bar to view the full image.