ژاكت پشمي سگ
من اين پليور كشباف رو براي سگم درست كرده ام تا آنرا در هنگام قدم زدن در يك روز باراني بپوشد.
اين طرح ، يك بند در دور گردن (تقليد ازيقه اسكي) مي باشد. سوراخ بزرگ براي راحت حركت دادن پا مي باشد وعقب پليور براي پوشاندن دنبالچه سگ مي باشد.
اگرچه الگو مي تواند معيار خوبي براي سگ شما باشد ولي گرد كردن پشم، دوخت اين ژاكت را دشوار مي كند و همچنين قرار دادن جاي دست و پا براي سگ هاي بزرگ جثه هم كار دشواري مي باشد.
اين طرح بيشتر مناسب سگ هاي كوچك و متوسط مي باشد .من براي سگ هاي بزرگ پيشنهاد مي كنم از الگو مناسب استفاده شود به طوري كه پوشش سگ در قسمت پشت مثل يك پتو كامل پشت سگ را بپو شاند و با يك بند در زير شكم و قفسه سينه بسته شود.

اگر در منابع ديگر هم جستجو كنيد خواهيد ديد كه بسياري از ژاكت ها از اين نوع طرح استفاده شده و بافته مي شوند.
اندازه:
اين طرح مناسب سگ هاي ماده مو كوتاه با وزني حدود 20 تا 30 كيلو گرم با اندازه هاي:
1-دور گردن 17 سانتي متر
2-درو قسه سينه 27 سانتي متر
3-دور كمر 21 سانتي متر
4-طول بدن ( از گردن تا دم) 24 سانتي متر
5-عرض قفسه سينه ( شانه به شانه) 5 سانتي متر
مواد لازم :
حدود 1 متر مواد پلي استر يا پشم گوسفند يا جانوران ديگر به وزن 200 گرم
مقداري نخ براي كوك زدن
اختياري : موادي براي تطبيق دادن
برش : يك قسمت از الگو
راهنمايي: براي درز هاي كمكي هم مي توان از درز ساده استفده كرد كه به اندازه 4/1 سانتي متر
مي باشد و هم مي توان لز درز با اندازه 2/1 سانتي متر استفاده كرد.
مراحل دوخت
1- ابتدا قسمت AB در پشت الگو و AB در قسمت جلو الگو را به هم كوك مي زنيم.
2- سپس قسمت هاي CD در پشت و جلوي الگو را با هم تطابق داده و كوك مي زنيم.
3- مرحله 1و2 را در قسمت ديگر ژاكت تكرار مي كنيم.
4- قسمت EF را در قسمت امتداد يا همان درو بدن به دور يقه مي دوزيم يعني همان يقه را به دو طرف الگو كوك مي زنيم.
5-يقه را به سمت راست تا مي زنيم.
6- از سمت راست لبه هاي دوخته نشده ( خام ) را با يقه مطابقت مي دهيم.
7- بيرون يقه را به سمت راست بدن ژاكت تطابق داده و مي دوزيم.
8- در پايان، ژاكت را با درز ساده 1.4 يا 1.2 كامل مي كنيم و مي دوزيم.
پيشنهاد:
اگرمي خواهيد اين لباس را براي سگ نر بدوزيد. منحني انتهاي دم را عميق تر كنيد. و در ناحيه شكم الگو را تغيير دهيد.
قطعات الگو:
در ضمن الگو درزهاي كمكي را شامل نمي شود.
مقياس : 1 اينچ: 1 متر مربع

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

ترجمه: hadisilent
منبع:barlowscientific