طبقه بندی وسایل - ایمنی اسب
تیمار کردن اسب فعالیتی لذت بخش برای شما و اسبتان است .
تیمار کردن همچنین فرصتی است برای کنترل و چک کردن بدن اسب از جراحات و صدمات وارده بر اسب شما.مثلا"قسمت زیر زین اسب شما ممکن برای اسب راحت نبوده و هنگام سوارکاری باعث ایجاد زخم بر پشت اسب شود.
قشو کردن ،بهتر است روزانه انجام شود .بدین ترتیب کم کم ، این کار برای شما، به عادتی روزانه تبدیل می شود.پیشنهاد می شود که تیمار کردن را از سمت چپ اسب آغاز کنید و در زمان انجام کار،ابزار قشو را به ترتیب استفاده در مکان قابل دسترسی برای خود قرار دهید.اما توجه به این نکته ضروری است که باکس و یا جعبه ی ابزار راهیچگاه نزدیک به اسب ،جایی که اسب بتواند به آن لگد بزند قرار ندهید.
برای امنیت اسبتان بهتر است در زمان تیمار کردن اسب توسط کلگی و دسته جلو محکم به محل مناسبی متصل باشد.
جعبه ابزار قشو ، به رنگ و سایز های مختلف و زیبا در مغازه های لوازم سوارکاری موجود میباشد اما یک سطل پهن و عریض هم می تواند برایتان راحت تر و البته ارزان تر باشد.
لوازم مورد نیاز:
1-
شانه ی مخصوص قشو
2-
برس مویی ضخیم 
3-
شانه ی مخصوص یال و دم اسب از نوع فلزی یا پلاستیکی 
4-
سم پاک کن
5-ی
ک اسفنج تمیز و یا یک پارچه ی نرم 
6- 
قیچیاسپری قشو و روغن سم اگر توسط نعلبند اسب شما توصیه شده باشد، در غیر این صورت ضرورتی ندارد.
منبع :About.com. horses
ترجمه : بهنوش انصاری 

ادامه دارد.........