(Bombardier Beetle)


سوسک بمب افکن، یک سوسک زمینی با رنگ سیاه و قهوه ای از خانواده کارابیدء است. پوشش بالهایشان، مشکی است و دارای یک خال قهوه ای می باشد.
این سوسک هنگامی که می ترسد، می تواند چیزی شبیه به انفجار را در قسمت انتهایی بدن خود ایجاد کند.
این حیوان غده های مخصوصی دارد که دو ماده شیمیایی را با هم ترکیب می کند، و از انفعال آنها انفجاری رخ می دهد و مایعی جوشان همراه با بخار و صدایی بلند از انتهای بدنش خارج می شود. دما به بالای 100 درجه سانتی گراد در داخل غده های سازنده می رسد و این سوسک می تواند در هر دقیقه بالای 20 انفجار ایجاد کند.


سایز: 12- 18 میلی متر

غذا: این سوسک ها از سایر حشرات تغذیه می کنند.

محل زندگی: شرق استرالیا
مترجم: kaT
منبع: OzAnimals.com