رعایت مسائل بهداشتی در مورد حیوانی که در منزل نگه می داریم، جز وظایف ما محسوب شده و کوتاهی در این زمینه نه تنها سلامتی حیوان ما را به خطر می اندازد، بلکه می تواند خطرات زیادی برای سلامت و بهداشت حیوانات دیگر موجود در اطراف محل زندگی ما، ساکنان منزل و حتی افراد اجتماع در پی داشته باشد. سگ ها در صورتی که به درستی نگهداری نشوند و در مورد بهداشت، تغذیه، واکسیناسیون و استفاده از داروهای ضد انگل های داخلی و خارجی برای آن ها سهل انگاری شود، می توانند منبع خطرناکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات باشند و حتی در مواردی جان ما را به خطر بیاندازند. تاکید ادیان و فرهنگ های مختلف در ارتباط با رعایت احتیاط در برخورد با سگ ها و دوری از آن ها نیز بر پایه ی همین خطرات ناشی از عدم رعایت کامل بهداشت حیوان بنا شده است. بنابراین در صورتی که سگی درمنزل دارید و یا قصد نگهداری از این حیوان را دارید، رعایت مسائل بهداشتی را جدی بگیرید.