یادگیری :

یادگیری در سگها به صورت تکرار پی در پی صورت میگیرد. در ابتدا کارهایی که آموخته اند را انجام میدهند. اگر این کار ها برای رسیدن به چیزی که میخواهند(پاداش) کافی نبود راه های دیگری را امتحان میکنند. بعد از تمرین های مکرر بلاخره رفتار مورد نظر را یاد میگیرند. آن رفتار زمانی که تکرار شد پاداش دریافت میکند. این رفتار هم به تدریج در ذهن آنها جا میفتد و جزو یکی دیگر از آموخته هایشان میشود و هر وقت از آنها خواسته شود آن کار را به نمایش میگذارند.

یکی دیگر از روش های یادگیری سگ واکنش مشروط آنهاست. به طور مثال قبل از دادن تشویقی به سگ اسم او و کلمه "جایزه" یا چیزی شبیه آن را تکرار کنید. با تکرار این موضوع اگر زمانی از شما کلمه "جایزه" را بشنود خودش را برای دریافت آن به شما میرساند. سگی که هنگام بیرون رفتن کت و یا مانتو پوشیدن صاحبش را ببیند ذوق زده شده و به صاحبش ابراز علاقه میکند. این یکی دیگر از رفلکس های مشروط در سگهاست که دلیلش ربط بین پوشیدن کت یا مانتو و بیرون رفتن و گردش است.