Resigzed Image Click this bar to view the full image.
مراقب باشید تا بر کلیشه های نژادی بیش از حد تکیه نکنید.با وجود ویژگی های کلی شخصیتی نژاد های گوناگون ,هر نژادی میتواند خطرناک باشد.نظر سنجی ای که در مورد سگ ها در انگلستان صورت گرفته نشان داده که رتوایلرها مهاجم تر میباشند.نژادهایی مانند شی هوا هوا اغلب بخاطر اندازه شان برای کودکان انتخاب میشوند.نظارت همیشگی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


قانونی طلائی وجود دارد که میگوید وقتی کودکان و هر نوع حیوانی در کنار هم هستند آنها را تنها نگذارید.حتی آرام ترین سگ ها ممکن است که خشمگین شوند و باعث اذیت و ایجاد مشکلاتی شوند و بطور ناخواسته به کودکان صدمه بزنند.شناخت فرزندان شماآیا شما کودکی آرام و ملایم,پر سر و صدا و شلوغ و عصبی دارید؟آنها کودکان نو پای شیطون و یا جوان هایی مودی هستند؟
این را به خاطر داشته باشید که کارهای عادی روزانه ی فرزندتان (مثل بازی کردن)باعث خواهد شد که یک همبازی برای سگ خود داشته باشید.بنابر خصوصیات اخلاقی فرزند خود میتوانید نژاد هایی را انتخاب کنید که با خصوصیات فرزندتان همخوانی داشته باشند.بعنوان مثال اگر فرزند شما پر تحرک میباشد باید نژاد پر تحرکی انتخاب کنید.ادامه دارد...

مترجم:سارا خلیلی
منبع:safepets