توليدمثل و آبستني در گربه

از فحل شدن گربه ها چه میدانید ؟؟؟))
گربه هاي ماده در حدود 6 تا 7 ماهگي به سن بلوغ مي رسند و در اين سن است که 

در مواقع فحلي ، گربه ماده به گربه نر نزديک مي شود و سپس در مقابل وي خم شده ، صداي ناله مانندي از خود درآورده و بدن خود ، مخصوصا ً مقعد و دستگاه تناسلي اش را مي ليسد و آنگاه روي زمين غلطيده و بدن خود را بوسيله چنگالهايش مي خارد . قبل از آم-يز-ش جن-سي ، گربه هاي نر وضعيت خاصي به خود مي گيرند . به اينصورت که بي حرکت مانده و دهان خود را به مدت چند ثانيه 

باز نگه مي دارند . در اين موقع گربه ماده نيز پاها را جمع کرده و ستون فقرات وي در اين حالت دچار يک انحناي بسيار زياد به سمت جلو (Lordosis) مي شود سپس در ابتداي شروع عمل ج-ن-سي به محض نزديک شدن گربه نر به گربه ماده ، جنس نر صدايي از خود در مي آورد در اين حين گربه ماده با خم کردن قسمت پشتي بدن خود آماده پذيرش گربه نر مي شود . در ادامه گربه نر بر روي 

جفت خود پريده ، پوست ناحيه بالاي گردن وي را گرفته و با پنجه هاي قدامي اش گربه ماده را مشت و مال مي دهد و نهايتا ً عمل دخ-ول انجام مي شود . اين وضعيت 1 تا 2 دقيقه ادامه مي يابد و سپس ان-زال صورت مي گيرد .

پس از اتمام آم-يزش ، جنس نر بلافاصله دور مي شود زيرا در غير اينصورت مورد حمله گربه ماده قرار خواهد گرفت . در اين هنگام گربه ماده روي زمين غلطيده ، دهان ، بيني و اطراف صورت خود را به زمين مي مالد و در مواقعي پاها و بدن و دستگاه تناسلي اش را مي ليسد . پس از يکبار عمل جن-س-ي اکثر گربه هاي نر ، ديگر ميلي به تکرار عمل ج-نس-ي ندارند ولي گاهي ديده شده که پس از چندين دقيقه دوباره گربه نر در آم-يز-ش جنس-ي شرکت کرده است .پس از انجام عمل جن-سي و در صورت سالم بودن گربه ماده و بارور شدن آن ، وي ديگر فحل نخواهد شد و اين خود تأييدي بر موفقيت آميز بودن عمل جنسي و آبستن شدن گربه ماده است . طول مدت آبستني در گربه بطور متوسط 65 روز است و تقريبا ً در هفته سوم آبستني ، سر پستانهاي گربه ماده به رنگ قرمز در مي آيد . در اين زمان وزن آنها ممکن است تا حدود 2 کيلوگرم افزايش يابد . در اين هنگام تغييري در رفتار گربه ماده ديده مي شود که از آن بعنوان رفتار مادري ياد مي شود .اين رفتار مادري از لحظه اي که بچه گربه در شکم مادر احساس مي شود ، شروع مي شود . گربه ماده با علاقه خاصي از جنين هايش حمايت مي کند . آنها در مراحل اوليه نياز چنداني به مراقبتهاي غذايي و حمايت هاي ديگر ندارند ، با اين حال در هفته هاي آخر که رشد جنين ها سرعت بيشتري به خود مي گيرد اشتهاي مادر افزايش مي يابد . در اين موقع هيچگاه سعي نکنيد غذاهاي پرچرب و غني 


از کربوهيدرات به حيوان بخورانيد ، زيرا اين مواد غذايي باعث چاق شدن وي گشته و چاقي ، خود مي تواند در عمل زايمان حيوان مشکل ايجاد کند . در مقابل مي توانيد مقدار غذاهاي پروتئيني را افزايش دهيد . اضافه کردن کلسيم و ويتامين به جيره نيز خالي از لطف نخواهد بود .

در طول دوره آبستني ، گربه آبستن را با احتياط حمل و نقل کنيد و هرگز براي لمس جنين هاي داخل رحم ، شکم گربه را فشار ندهيد زيرا اينکار ممکن است آسيب جدي به جنين ها وارد سازد .


حدود دو هفته مانده به زايمان به گربه خود اجازه بيرون رفتن از خانه را ندهيد ، يک جعبه يا کارتن گرم و تميز را بعنوان محل زايمان آن تدارک ديده و بهتر است که آنرا در جاي نسبتا ً تاريکي قرار دهيد . ولي در هر حال چنانچه گربه جاي ديگري را براي زايمان خود ترجيح مي دهد ، جعبه را به همان جا منتقل کنيد .

گربه ماده در موقع زايمان حرکاتي به شکم خود داده و اين عمل وي که از رفتار و محبت مادري اش منشاء مي گيرد عبور جنين را از مجراي رحمي آسان مي سازد . با خروج کيسه آمنيوتيک و پاره شدن آن و ريختن مايع جنيني ، گربه ماده اقدام به ليسيدن بچه هاي مي کند اين باعث تحريک سيستم تنفسي آنها مي شود . سپس گربه با علاقه و دقت خاصي بند ناف بچه گربه ها را قطع کرده و آنها را مي 

بلعد . چنانچه پس از زايمان ، حيوان دچار تب ، بي قراري و خونريزي شديد از ناحيه واژن شود ، حتمآ با دامپزشک تماس حاصل کنيد . بطور متوسط گربه هاي ماده ، 4 عدد بچه گربه به دنيا مي آورند . به ياد داشته باشيد که در هنگام تولد تا حدود 2 هفتگي توله ها ، چشمان آنها بسته است .

گربه هاي ماده معمولا ً بدون نياز به کمک ، براحتي زايمان کرده و بند ناف بچه گربه ها را نيز بريده و ساير اقدامات ضروري حين زايمان و پس از آن را انجام مي دهند . ولي گاهي اوقات ، بويژه ماده 

گربه هايي که براي اولين بار زايمان مي کنند ممکن است پرده ه يا غشايي را در محل مورد نظر پاره نکنند و يا اينکه در بريدن بند ناف مشکل داشته باشند . در چنين مواقعي بايد به کمک گربه بشتابيد . در مرحله اول پرده هاي غشايي که دور بچه گربه ها را احاطه کرده ، پاره کرده و دقت داشته باشيد که آنها روي سوراخهاي بيني را نگرفته باشند . سپس با استفاده از يک پارچه نرم و گرم آنها را خشک کنيد .


براي بريدن بند ناف يک قيچي کاملا استريل آماده کرده و ابتدا با استفاده از يک نخ ابريشمي کاملا تميز 2 تا 3 سانتيمتري ابتداي آن (ابتداي جنيني) را محکم گره بزنيد و سپس با قيچي حدود 1 سانتيمتر پايينتر از گره (دورتر از جنين) را بريده و در نهايت بچه گربه ها را درون يک کارتن با جعبه نرم و پاکيزه و گرم قرار دهيد .گربه ماده پس از زايمان بدقت از بچه هايش مواظبت کرده و به آنها شير مي دهد و حدود 8 هفته پس از زايش محبت مادر به منتهي حد خود مي رسد .

با بزرگتر شدن بچه گربه ها مراقبت و حمايت مادر از آنها کاهش يافته و بجاي شير دادن به بچه ها در کنار آنها نشسته و ناظر حرکاتشان شده (در حدود 6 هفتگي) و قسمتي از غذاي خود را به آنها مي دهد . از همين موقع شما مي توانيد به تربيت بچه گربه ها اقدام کنيد .چنانچه به هر دليل بچه گربه ها مادر خود را از دست بدهند ، به تنهايي قادر به ادامه زندگي نيستند . بهترين راه براي مواظبت و نگهداري از اين بچه گربه ها اين است که آنها را پيش گربه ديگري که به تازگي زايمان کرده بگذاريد تا وي آنها را شير دهد . در غير اينصورت بايد خودتان با استفاده از شير گاو آنها را تغذيه کنيد . البته شير گاو براي تغذيه بچه گربه ها چندان غني نيست . توجه داشته باشيد 

که هيچگاه شير را به زور به توله ها نخورانيد و احتياط کنيد که آن به درون ناي بچه گربه ها نرود .جلوگيري از آبستني

ساليانه تعداد زيادي از گربه هاي اهلي که ناخواسته به دنيا مي آيند ، معدوم مي شوند . براي جلوگيري از اين مسئله بايد گربه ها را عقيم کرد . گربه هاي ماده را به روش جراحي و با خارج ساختن رحم و تخمدانهايش عقيم مي کنند و در مورد گربه هاي نر نيز با در آوردن بيضه ها آنها را اخته مي کنند . رفتار جنسي گربه هاي ماده پس از 24 ساعت از عقيم ساختن آنها بطور کامل از بين خواهد رفت . 

معمولا ً بهترين سن براي عقيم کردن ماده گربه ها بين 4 تا 6 ماهگي است . اين عمل علاوه بر اينکه جلوي تولد بچه گربه هايي که به احتمال زياد در آينده بدليل نداشتن صاحب و محلي براي زندگي تبديل به گربه هاي ولگرد خواهند شد مي گيرد ، به سلامتي ماده گربه ها نيز کمک شاياني مي کند . چرا که بسياري از گربه هايي که عقيم نمي شوند ، به عفونت رحم و کيست هاي تخمداني ، مبتلا مي شوند . 

گربه هاي نري که اخته نشده اند با پاشيدن ادرار و تعيين قلمرو ، محيط را آلوده مي کنند ولي در گربه هاي اخته شده چنين رفتاري مشاهده نمي شود