عکس‌های مجموعه‌ی «پوست سخت یک فیل»، سعی دارد آینده‌ای مملو از "گسستگی” در محل سکونت موجودات ترسیم ‌کند؛ آینده ای که در آن حیات‌وحش و محل سکونت حیوانات به شیوه‌ای تغییر کند که برای انسان‌ها هم راحت‌تر و قابل سکونت‌تر باشد. درست است که این عکس‌ها حیواناتی را نشان می دهد که از باغ‌وحش فرار کرده و در شهر گمشده‌اند، اما باید اعتراف کرد که هر کدام از آن‌ها به تنهایی، حرفی برای گفتن دارند و روایتی رمزآلود و سیاه آن‌ها را با هم مرتبط می‌کند.


مارتین می‌گوید اثرش، تلاشی در جهت تحریک مخاطبانش به ” همدلی است، چیزی که به نظر می‌رسد در سیر تکامل بشر گم شده است.”


تصاویر مارتین نه تنها عجیب، که بسیار ناراحت کننده‌اند. در واقع سؤال اینجاست: این حیوانات در مقابل یک دوربین مدار بسته بوده‌اند یا سعی داشتند از ترس مکان‌های عمومی، خود را پنهان کنند؟

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر

تصاویری ناراحت کننده از حیوانات در شهر