به گزارش شبکه خبر، ساکنان این محل دریافتند که زمین در این نقطه گرمتر از جاهای دیگر است و نکته جالب اینکه کارشناسان برای اطلاع از عمق دقیق این حفره حتی نتوانستند به آن نزدیک شوند.


دمای این حفره 792 درجه سانتیگراد از فاصله دومتری است و در شمال غربی چین قرار دارد.

«دروازه جهنم» کشف شد

«دروازه جهنم» کشف شد


«دروازه جهنم» کشف شد