نقاشی های زیبا اما خطرناک

من معمولا ابتدا با سیاه و سفید اکریلیک حس کلی نقاشی را پیاده می کنم. وقتی به اندازه کافی پیش رفت رنگ روغن را در لایه های بسیار نازک و شفاف به کار می گیرم. در یک نقاشی کامل تمام این لایه ها و رنگ ها قابل مشاهده هستند." نمونه هایی از نقاشی های سامولی هیمونن را در لاپلاس مشاهده می کنید. 

نقاشی های زیبا اما خطرناک

به عنوان یک هنرمند، من سعی می کنم مردم را برای لحظه ای متوقف کنم و در آن لحظه آن ها را وادار به فکر کنم. من به طبیعت و حیوانات علاقه دارم و در کارهایم یک دستور کار مخفی برای حقوق حیوانات و حفظ طبیعت وجود دارد. 

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نمی خواهم خیلی آشکار باشد اما وجود پایه اخلاقی در هنر، برایم بسیار اهمیت دارد.

نقاشی های زیبا اما خطرناک

من معتقدم هنر می تواند دنیا را تغییر دهد، این موضوع به آرامی اتفاق می افتد، یک نفر در هر لحظه.....

نقاشی های زیبا اما خطرناک

بهشت تا یک چشم انداز طبیعی پایین می آید. حس والای بالابرنده ای در هسته هنر من نهفته است...

نقاشی های زیبا اما خطرناک

ریشه های من در سورئالیسم هستند اما من خودم را یک سورئالیست به حساب نمی آورم. 

نقاشی های زیبا اما خطرناک

یک مسیر خیلی جالب در تاریخ هنر وجود دارد که من مایلم آن را دنبال کنم.

نقاشی های زیبا اما خطرناک

من می خواهم نقاشی هایم حضوری دوسویه داشته باشند.

نقاشی های زیبا اما خطرناک

آنها می توانند همزمان، هم جذاب باشند هم تهدید کننده

نقاشی های زیبا اما خطرناک

شما دوست دارید به آنها نزدیک شوید اما مطمئن نیستید شجاعت این کار را داشته باشید!

نقاشی های زیبا اما خطرناک

من معمولا با تم های بی پایان بزرگی مثل مرگ، عشق، ترس و نوستالژی کار می کنم.

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

در تفسیر شخصی خودم، من برخورد دو دنیا را در نقاشی هایم می بینم.

نقاشی های زیبا اما خطرناک

من دوست ندارم طراحی کنم. تنها در دفترچه طراحی ام نوعی نشانه های ابتدایی و ناتمام می کشم.

نقاشی های زیبا اما خطرناک

هنگامی که شروع به نقاشی می کنم، بسیار مهم است که یک بحران و تنش مشخص داشته باشم.


نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک

نقاشی های زیبا اما خطرناک