محلول تمیز کننده گوش سگ


لوسیون تمیز کننده گوش برای سگ ها .
محلول تمیز کننده گوش سگ


این محصول که برای سگ ها میباشد ساخت بیرینگ تایلند میباشد

این محلول 
محلول تمیز کننده گوش سگمیتوانید به صورت مستقیم داخل کانال گوش سگ خود بریزید 
محلول تمیز کننده گوش سگ


محلول تمیز کننده گوش سگ


وبعد از اینکه 3 تا 4 قطره در گوش ریختید میتوانید بعد از چند لحظه بوسیله گوش پاک کن های مخصوص کانال گوش را تمیز کنید این محلول بدون الکل میباشد . 
محلول تمیز کننده گوش سگاین محصول بدون الکل را برای نرم کردن واکس های گوش سگ ها و تمیز کردن جرم های داخل گوش به کار میرود 


محلول تمیز کننده گوش سگ
شرایط نگهداری : نگهداری در شرایط دمانی اتاق میباشد 
موارد احتیاط : این محلول را در گوش سگ های زیر سه ماه نریزید 

این محلول در چشم حیوان نریزید . این محصول توسط پت خورده نشود . . 
وزن : این محصول 100 میلی لیتری میباشد محلول تمیز کننده گوش سگ


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | محلول تمیز کننده گوش سگ ها همراه با گوش پاک کن