باکس حمل سگ و گربه با درب از بالا و بسیار مقاوم
باکس حمل و نقل سگ و گربه با سقف بازشو 
Skudo 2 IATA Open
دارای ساختاری مقاوم، کاربردی و ایمنباکس حمل سگ و گربه با درب از بالا و بسیار مقاوم


با سقف بازشو
دارای استانداردهای انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA)
دارای درب فلزی با دو قفل ایمنی

باکس حمل سگ و گربه با درب از بالا و بسیار مقاوم

تهویه ایده آل
محصولی از mps ایتالیاباکس حمل سگ و گربه با درب از بالا و بسیار مقاوم


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | باکس حمل و نگهداری گربه و سگ درب روز باز