باکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرمباکس حمل سگ و گربهباکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم  برای حیوانات تا 8 کیلوگرم همراه با درب فلزی و قفل دار


مخصوص سگ های تا 8 کیلو گرمباکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم
همراه با قفل اسان باز شو برای راحتی در باز شدن درب سبد جمل سگ و گربه باکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم در 4 رنگ بسیار شفاف ابی قرمز و سبز و نارنجیباکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم  همراه با جای مخصوص برای 

کمربند اتومبیل این محصول مدرنا پلاست بلژیک از امروز 


در پرشین پت موجود میباشدباکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرماندازه محصول :
w 31cm / l 51cm / h 34cm 


باکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم

باکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم
فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | باکس حمل سگ و گربه برای حیوانات تا 8 کیلوگرم همراه با درب فلزی و قفل دار