دانلود کتابچه آموزشی گیاهخواری


در این کتابچه ۲۳ صفحه ای با جنبه های مختلف گیاهخواری از جهات سلامتی، رفع ستمگری نسبت به حیوانات و کمک به حفظ محیط زیست آشنا می شویم و همچنین نکاتی کلیدی درباره مولفه های تغذیه و دستورهای آشپزی گیاهی می خوانیم.

این کتابچه کاملا به فارسی است و نسخه اصلی آن توسط سازمان مردم برای رفتار اخلاقی با حیوانات (Peta) تهیه شده است.لطفا کلیک کنید