یک گربه چه مدتی زندگی میکند؟ 


رژیم غذایی
ژنتیک
وضعیت سلامت عمومی

گربه های داخل خانه


یک گربه چه مدتی زندگی میکند؟ 


اگر از گربه هایی که داخل خانه نگهداری میشوند به خوبی نگهداری شود و آنها در وضعیت سلامتی خوبی باشند آنها خواهند توانست یک زندگی طولانی داشته باشند.بطور متوسط گربه هایی که داخل خانه زندگی میکنند 12 تا 15 سال عمر میکنند.حتی ممکن است یک گربه تا سن 21 سالگی عمر کند اگر شرایط پزشکی و رژیم غذایی مناسبی داشته باشد.گفته میشود رکورد زندگی یک گربه تا 36 سالگی میباشد اما در کتاب گینس ثبت شده است که یک گربه در استرالیا تا سن 25 سالگی عمر کرده است.گربه هایی که در خانه نگهداری میشوند باید زندگی طولانی تری داشته باشند.
برای اینکه مطمئن شوید گربه تان تا زمانی که ممکن است عمر خواهد کرد:

باید بطور منظم توسط دامپزشک معاینه شود
اطمینان حاصل شود که گربه ورزش داده میشود
مراقب رژیم غذایی او باشید


گربه ی خود را بطور منظم وزن کنید و مطمئن شوید که او مبتلا به چاقی نباشد زیرا چاقی بطور قابل توجهی طول عمر را کاهش میدهد.
رژیم غذایی گربه باید شامل پروتئین و همچنین فیبر باشد تا از بیماری ها گوارشی جلوگیری کند.با دامپزشک خود در مورد مکمل هایی که میتوانند زندگی گربه را طولانی تر کنند صحبت کنید.


طول عمر گربه های خارج از خانه
یک گربه چه مدتی زندگی میکند؟ 


گربه هایی که خارج از خانه و بدون صاحب زندگی میکنند نسبت به گربه هایی که داخل خانه هستند زندگی کوتاه تری خواهند داشت.این گربه ها اگر در جمع گربه های دیگر زندگی کنند تا 5 سال و اگر به تنهایی زندگی کنند 3-2 سال عمر خواهند کرد.
گربه هایی که خارج از خانه زندگی میکنند بخاطر کشته شدن در تصادفات رانندگی,درگیری با حیوانات,مسمومیت و بیماری های دیگر زندگی کوتاه تری خواهند داشت.
طول عمر این گربه ها همچنین بخاطر اینکه نمیتوانند توسط دامپزشک معالجه شوند بطور قابل توجهی کاهش مییابد.

مترجم:سارا خلیلی