جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا


جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا


جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا


جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا


جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا و حالا :


پرشین پت تقدیم میکند :


جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا
این محصول ایتالیا که همراه با ابر نرم قابل باز شدن و شس شو همراه با دوره نرم طرح داخل گوره خری 


با زیره استپر دار بسیار محکم برای جلوگیری از تکان خوردن جای خواب پت دوستداشتنی شما .
جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا


اگر دنبال جای خواب دنج و کوزی برای سگ خود هستیدجای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا

این جای خواب جواب 
جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیادرخواست شماست 

جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا 


ا ندازه این محصول : 
52 x 39 x h 21 cm


جای خواب سگ و گربه طرح سوفا sofa فرپلاست ایتالیا

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | جای خواب سگ و گربه طرح سوفا SOFA فرپلاست ایتالیا