مثل همیشه فروشگاه پر شین پت شما را شگفت زده میکند !!


دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟دوست ندارید که برای جراحی پیش دامپزشک ببریدش ؟؟؟دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟

دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟دوست ندارید که این فرشته درد دندان بکشد ؟؟؟دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟آیا مسواک زدن برایتان مشکل است؟؟

دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟و خوب میدانید که داشتن دندان های نا سالم چه عواقبی در پیش دارد


دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟


بوی بد دهنشان آزارتان میدهد؟؟؟دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟


دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟


جواب سوال هایتان در دست ماست 


دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟


مقداری از این محلول دهان شویه را به ظرف اب سگ اضافه کنید تا باعث درخشندگی دندان های سگدوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟ شود 


فورمول اختصاصی این محصول برای مقابله با باکتری های دندانی 


میباشد و دندان های سگ شما را تمیز و بدون بو میکند برای این منظور میتوانید یک درب از این محصول را در 

ظرف اب سگ خود بریزید
دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟کشور تولید کننده :امریکا مدت اعتبار: 2016 ظرف یک ماه کلیه پلاک های دندانی را از بین میبرد

دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟

کافیه یک بار امتحان کنید


لطفا کلیک کنید 


دوست ندارید که دندان سگ دلبندتان جرم بگیرد؟؟