ارتباط با گیاهان از طریق اینترنت

ارتباط با گیاهان از طریق اینترنت

ایده این اختراع بدین صورت بوده که سنسوری را داخل خاک قرار می‌دهند تا اطلاعات داخل خاک را دریافت نماید و به صاحب آن انتقال دهد تا زمان نیاز گیاه به نگهداری و آبیاری را اعلام کند.
این وسیله می‌تواند خیلی سریع توصیه های لازم برای نگهداری از گیاه را به نگهدارنده گیاهان اعلام کند. علاوه بر این عمل قادر خواهید بود با استفاده از سنسورهای اضافی برای نگهداری بهتر و اطلاع از بخش‌های دیگر گلدان یا باغ استفاده نمایید. این اختراع بسیار جذاب برای افراد مبتدی کمک بسیار مفیدی است تا گیاه خود را زنده نگه دارند و بتوانند آن را بزرگ نماید.
ارتباط با گیاهان از طریق اینترنت