در تصاویر تزیین کردن حیوانات و لباس پوشاندن به آنها را می بینید که محصول خودخواهی نوع بشر است.

مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
یک سگ تزئین شده در حال رفتن به باشگاه مسابقات وستمینستر
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
نژاد یورکشایر تریر از اردن
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
بولداگها در صف اختصاص امتیاز از سوی داوران
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
نژاد شیتزو منتظر تیم داوری برای قضاوت
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
نژاد پاپی لون، با چابکی مسیر روی پیست را می‌پیماید.
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
یکی از صاحبان سگ‌ها نشسته در کنار سگ خود و در انتظار نوبتش به بازی با آی پد مشغول است.
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا

نگاه ترسناک سگ شکاری تازی به یکی از داوران و یا صاحبش!
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
کنترل دندان‌های سگ باست هاند در روز ابتدایی مسابقات توسط یکی از داوران
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
سگ تازی افغانی در حال تماشای پیست مسابقه
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
سگ مسابقه در حال دویدن برای کسب امتیاز در ماده سرعت و دقت
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
سگ نژاد کریستد یا کراس تریر چینی آماده نمایش توانایی‌های خود پیش از آغاز مسابقه
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
نژاد ترکیبی استرالیا شِپِرد، در حال عبور از موانع در نظر گرفته شده.
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
نژاد پومرانیا در حال عبور از حلقه
مسابقات بهترین سگ‌ها در آمریکا
تابناک