بگذار زندگی کنم همین !


3 عکس اول که مشاهده میکنید مهمانی هست که متشکل از ۱۰۰ مهمان ، یک کیک عروسی و گارد حفاظتی ,,,,بود در واقع عروسی دو سگ بوده است.

مهمانان این عروسی همه انسان بودند تا شاهد ازدواج دو سگ میلیونر باشند.
این عروسی در شهر کالیفرنیا انجام شد.صاحب سگ داماد! می گوید:” من پسرم را از دست نمیدهم بلکه یک دختر به خانه می آورم…!

این عروس و داماد خوشبخت . خوشبخت تر از پیش میشوند 

و ااااااااااااااااااما 3 عکس پایین وضعیت سگ های ما در ایران است که متاسفانه برایشان فقط بد بختی مرگ و عذاب است که 

انتظارشان را میکشد و این قلب ها را به درد میاره کاش روزی را شاهد باشیم که آرامش و آزادی را برای حیوانات در ایران 

شاهد باشیم جشن های میلیاردی برای حیواناتمان نمیخواهیم فقط آزاد بودن و تهدید نشدندشان کافیس