باشگاه خبرنگاران: اگرچه دلفین سفید بزرگ ، انواع مارهای کبری و گربه وحشی آفریقایی جزء خطرناک ترین حیوانات جهان طبقه بندی شده اند اما تهدید و مرگ آوری آنها در مقایسه با " زنبور سرخ آسیایی "‌ به مراتب کمتر است . 


قاتل ترین موجود روی کره زمین را بشناسید

این زنبور که به اندازه یک بند انگشت انسان است سالانه موجب مرگ هزاران ژاپنی می شود .