قناري ن‍‍ژاد فري شمال هلند با نام علمی (northern dutch ferill) در شمال فرانسه وهلند پا به عرصه وجود نهاده است . قناري ن‍‍ژاد فري شمال هلند
پرها با فاصله از بدن قرارميگيرند وجثه پرنده را بزرگتر نشان ميدهند . دم او بلند ومستقيم ميباشد وطول بدنش حدود 17 يا 18 سانتي متر است . 


حركات او خيلي آهسته و با تعمق است . تفاوت آن با نژاد فري پاريسي در اين است كه نژاد اخير داراي پرهاي فري در ناحيه شكم مي باشد ولي نژاد فري هلندي در ناحيه شكم پرهاي صاف دارد . 


پرهاي اين نژاد در ناحيه سروگردن نيز صاف مي باشد . برخلاف ساير نژادهاي فري قناريهاي نژاد فري شمال هلند والدين خوبي هستند و جوجه هايشان را به خوبي پرورش ميدهند .

از اينرو براي كسب مهارت افراد كم تجربه مناسب ميباشند. قناريهاي ماده كه حاصل جوجه كشي اين نوع قناري با قناري معمولي كه چثه آنان كوچك باشد براي توليد سهره قناري بسيار مناسب خواهند بود . 


پرورش اين نژاد مرغوب قناری بدليل ظاهر خوب - توانايی مطلوب در آواز خوانی و همچنين توليد مثل آسان متداول است متاسفانه این نژاد در سالهای اخير در بازارايران اقبال مناسبی نداشته است .