آموزش هم قدم شدن ​با سگ آموزش هم قدم شدن ​با سگ

مهمترین مورد که باید به سگتان یاد بدهید تا آموزش ببینید چگونه کنار شما و هم قدم با شما حرکت کند،میباشد 

-این آموزش را بعد 3 تا 4 ماهگی باید به سگتان یاد بدهید 


برای این منظور نیاز به یک قلاده با اندازه کوتاه و یا قلاده متری که کوتاه شده دارید ابتدا باید دقت کنید که همواره در حین قدم زدن با سگ، سگ باید در سمت چپ شما باشد یعنی سگ در سمت پیاده رو باشد نه در سمت خیابان 
آموزش هم قدم شدن ​با سگآموزش هم قدم شدن ​با سگ-اما دلیل بسیار ساده است اولا اینکه سگ فضای کمتری برای بازی دارد و باید خط صاف را پیش برود ثانیا عابرین پیاده ممکن است از سگ خوششان نیاید پس باید حقوق آنها را نیز رعایت کرد و ثالثا اینکه سگ حواسش کمتر پرت خواهد شد 
آموزش هم قدم شدن ​با سگ

-برای این منظور سگ را به اندازه ای که همقدم با شما باشد تنظیم کنید 


سپس به آرامی حرکت کنید ابتدا ممکن است سگ با شما هم قدم نشود که با دادن تشویقی او را مجاب به حرکت کنید 


اما ممکن است سگ شما بخواهد زود تر از شما و جلو شما حرکت کند برای همین منظور شما قلاده را کوتاه گرفته اید که کاملا هم اندازه با شما باشد اگر سگ بخواهد جلو تر از شما حرکت کند چند بار قلاده را بکشید اما نکته مهم در اینجا این میباشد که در این تربیت سعی کنید از قلاده کمری 
آموزش هم قدم شدن ​با سگ

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی سگ|گربه| پرندگان|کاسکو | کمری

استفاده کنید و نه قلاده گردنی که با سگ شما فشار نیاید و موجبات ناراحتی های تنفسی نشود -حال وقت ان رسیده که تمرین جدی را آغاز کنیم برای این منظور هر 10 قدم که طی میکنید یک مکث کوتاه کنید سگ هم باید باشما بایستد
خسته نشوید سگ در ابتدا امکان دارد که بخواهد خودش حرکت کند ولی شما قلاده را در دست دارید و مجبور میشود که توقف کند هر بار با شما توقف کرد به او تشویقی
آموزش هم قدم شدن ​با سگ

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی سگ|گربه| پرندگان|کاسکو | کمری


بدهید که بداند با شما باید هم قدم شود این اقدام را در روز های مختلف انجام دهید و تکرار کنید تا ملکه ذهنش شود مترجم: نازنین غفاری 


cesarsway.com