-قسمت دوم 

در قسمت اول اشتباهاتی که شما نسبت به توله سگ انجام میدهید را در قسمت اموزش ادرار توضیح دادیم این قسمت به موارد دیگر اشتباهات تربیتی شما میپردازیم:اولین مورد سگ من در رخت خواب من و کنار من میخوابد !
- این بزرگترین اشتباه شما میباشد سگ باید جای خواب داشته باشد و بداند هر جایی نمیتواند برود سگ باید بداند که محل های خاصی برای رفت وآمد 

ندارد و نباید به هیچ عنوان به روی تخت شما بیاید به چند دلیل: 

چه کارهایی نباید برای سگها کرد

-اول از همه سگ به هر تقدیر در سطح زمین میگردد بدون شک شما با کفش به رخت خواب خود نمیروید که سگ شما نیز بخواهد به تخت شما بیاید

-مورد دوم اینکه سگ شما نباید زیاد پرش کند مخصوصا در نژاد هایی مانند داشهود که مستعد دیسک کمر میباشند 


چه کارهایی نباید برای سگها کرد
پس به این همه دلایل اگر باز هم قانع نشدید به شما توصیه میکنیم برای اینکه سگ بداند محوطه تحت سیطره اش کجاست این اقدام را نکنید ! 
چه کارهایی نباید برای سگها کرد


-مورد بعدی که اشتباه بسیار از دارند گان سگ ها میباشد سگشان به همه جای خانه سر میزند 

چه کارهایی نباید برای سگها کرد
چه کارهایی نباید برای سگها کرد

این یکی از اشتباه ترین کار ها در تربیت سگ میباشد 

سگ شما باید بداند قسمت هایی از خانه برای او ممنوع میباشد و حق ورود به این قسمت ها را ندارد

به طور مثا ل اشپزخانه


چه کارهایی نباید برای سگها کرد-سگ باید بداند به هیچ عنوان نباید وارد آشپزخانه خانه شما شود و زمانی که شما یک کلمه کلیدی یعنی نه را به او آموزش میدهید باید بداند که باآمدن به آن قسمت با این واژه روبرو خواهد شد و باید بداند این محل جزو محوطه سیطره او نیست و نباید به آن وارد شود


-اشتباه بزرگ دیگری که شما انجام میدهید این است که خودتان سر غذا به سگتان غذا میدهید سگ باید بداند زمان غذا خوردن شما با غذا خوردن او فرق دارد

هر گز زمانی که خودتان غذا میخورید به سگتان غذا ندهید و دقت کنید که اگر اولین بار سر میز غذا از دست خودتان به سگتان غذا دادید و اغوای نگاه مظلوم او شدید تا آخرباید به این رفتار گدایی معاب سگتان تن دهید و همیشه سر غذا به او هم غذا بدهید که این مشکل زمانی نمود بیشتر پیدا میکندکه شما در خانه مهمان دارید و سگتان از پاهای مهمان بالا میرود و گدایی میکند بدون شک شما دوست ندارید که همه سگ شما را گدا بدانند 


چه کارهایی نباید برای سگها کرداما اشتباه دیگری که شما انجام میدهید این است که به سگتان با دست غذا بدهید این کار هم سگ شما را لوس میکند هم میتواند اورا برای کشتن و مسموم کردن توسط دزدان و کسانی که از سگ بدشان میایدآماده کند چه کارهایی نباید برای سگها کرد


پس دقت کنید که اصلا به سگتان با دست غذا ندهید -اشتباه بزرگ دیگری که انجام میدهید این است که غذا را برای سگتان پرت کنید و یا در ظرفش به او غذا ندهید این کار هم سگ شما را گدا میکند هم سگتان عادت میکند از دست همه غذا بگیرد هم این که ریسک مسموم کردن سگتان را بالا میبرید 
چه کارهایی نباید برای سگها کرد

در قسمت های بعدی به ادامه اشتباهات شما در مورد تربیت سگتان میپردازیم