اصول قرنطینه کردن سگ بیمار


این مدت زمانی سخت تر میشود که بیماری های قابل انتقال سگ شما را درگیر کرده باشد و بد تر از آن ،شما سگ دیگری نیز در 

خانه داشته باشید .

پس در این زمان باید که اصول ابتدایی قرنطینه کردن حیوان بیمار را آموزش دیده باشید تا بتوانید بهتر و سریعتر سگتان را درمان کنید و از پخش و نشر ان نیز به دیگر حیوانات خود جلوگیری نمایید مواردی که شما باید مراقب باشید بیماری های ویروسی بعضی از بیماری های میکروبی بیماری های پوستی و انگل ها میباشد که 

باید برای هر کدام راه خاصی را مد نظر بگیرید و برای خود استراتژی مشخصی تعریف کنید

اصول قرنطینه کردن سگ بیمار

بطور مثال ،راه قرنطینه برای سگ در بیماری پارو ویروس: در صورتی که سگی از بیماری پارو جان سالم به در ببرد در 

مدفوعش میتواند تا شش ماه ویروس پارو را دفع نماید که در این مورد میتواند اگر توله سگی دیگر در منزل باشد و واکسن پارو دریافت نکرده باشد یا اصول قرنطینه را رعایت نکرده باشید بطور حتم دیگر سگ شما نیز درگیر این بیماری خطر ناک خواهد شد . اما شما میتوانید همیشه با پیشگیری و رعایت اصول اولیه بیماری را کنترل کرده و از نشر آن جلوگیری به عمل اورید 
اصول قرنطینه کردن سگ بیمار


از لحظه ای که متوجه شدید سگ شما بیمار است باید اقدامات زیر را انجام دهید تا از نشر بیماری جلو گیری کنید: 


ابتدا میزان انتقال پذیری بیماری 
و مهم تر ازآ ن نوع بیماری را از دامپزشک خود سوال کنید 
بسیاری از بیماری های پوستی قابل انتقال میباشند و باید راهی خاص برای این موارد در نظر بگیرید و خیلی از بیماری ها نیز ویروسی و یا عفونی میباشند که برای هر کدام باید راهی مناسب را انتخاب کنید -اولین قدم جدا کردن پت بیمار از دیگر حیوانات است 


ابتدا محلی گرم و مناسب برای حیوان بیمار در نظر بگیرید و محل قرنطینه نیز بگونه ای باشد که هیچ امکان نفوذی از این طریق متوجه دیگر حیوانات نباشد 


-دومین اقدامی که انجام میدهید جدا کردن ظرف آب و غذاست 


برای این منظور اول ظرف های غذای مشترک حیوانات خانگی تان را کاملا با محلول 1/30 وایتکس شست و شو دهید و سپس برای سگ بیمار ظرفی جدا گانه در نظر بگیرید 


یکی از موارد که باعث نشر بیماری میشود خود شما هستید که به عنوان میزبان واسط میتوانید عمل کنید پس همواره در برخورد با سگ مریضتان از دستکش استفاده کنید و بعد از رسیدگی به سگ بیمار دستکش هارا در محلی که در دسترس نباشد ودر کیسه قرار دهید و درب کیسه را محکم ببندید 
-سومین اقدام ضد عفونی محل میباشد
بسیاری از بیماری ها، دارای دوران کومون یا دوران مخفی میباشند که معمولا سه تا 7 روز بعد بیماری نمود پیدا میکند ، پس هر کجا که پت بیمار شما سر زده است را با محلول های ضد عفونی پاک کنید دقت کنید که نوع ماده ضد عفونی کننده بسیار مهم میباشد یعنی بسیاری از ویروس ها هاگ دار میباشد و به راحتی با مواد ضد عفونی ساده از بین نمیروند وبرای بیماری های پوستی مانند قارچ، حتما باید از محلول های ضد عفونی کننده ضد قارچ استفاده نمایید اصول قرنطینه کردن سگ بیمار

برای تهیه ماده ضد عفونی کننده حتما از دامپزشک خود مشورت بگیرید تا بهترین راه انتخاب کنید 


دقت کنید که هر وسیله مشترکی سگ بیمار شما با سگ سالم دارد در صورتی که ضد عفونی نشده باشد میتواند عامل بسیار مهمی در انتقال بیماری باشد 


یکی دیگر از مواردی که میتواند آلودگی را منتفل کند لباس های شماست همیشه دقت کنید که با همان لباسی که سگ بیمار تیمار میکنید با سگ دیگر در ارتباط نباشید 
امید وارم با دقت و بکار بری اصول اولیه قرنطینه هیچ گاه سگ مریض نداشته باشید

مترجم نازنین غفاری 

منبع vetinfo .com