يك مادر و دختر به اتهام شكنجه كردن ده‌ها حيوان بازداشت شدند. اين دو زن پس از كشتن اين حيوانات لاشه آنها را دفن نكرده و در ميان اين لاشه‌ها زندگي مي‌كردند.

فيث راس 54 ساله به همراه فرانچسكا ماسلي 23 ساله خانه محل زندگي خود را به «خانه وحشت تبديل» كرده و ده‌ها گربه، سگ، پرنده و موش خرما را در آنجا كشته بودند. گفته مي‌شود آنها دو سگ را در يك قفس زنداني كرده و بدون آنكه به اين دو حيوان آب و غذا بدهند باعث مرگ آنها شده اند. مسئولان 15 حيوان مريض را از خانه اين دو زن نجات داده و 26 لاشه حيوان را هم از محل زندگي آنها كشف كردند.

همسايگان اين مادر و دختر زماني كه ديدند صداي واق واق كردن چند سگ از خانه آن دو به گوش مي‌رسد اما اين دو زن هيچ‌گاه سگ‌ها را براي گردش به بيرون نمي‌آورند به موضوع مشكوك شده و مسئله را با مقامات در ميان گذاشتند. مسئولان حمايت از حقوق حيوانات زماني كه به خانه فيث راس رسيدند با صحنه‌هاي بسيار وحشتناكي مواجه شدند اين در حالي بود كه بوي تعفن شديدي در خانه به مشام مي‌رسيد. راس و ماسلي در جريان بازجويي‌هاي خود هيچ حرفي نزده‌اند. اين مادر و دختر در حاضر به قيد وثيقه آزاد هستند و بايد ماه آينده در دادگاهي كه در لانگ آيلند نيويورك برگزار مي‌شود حاضر شود. اين دومين پرونده حيوان آزاري است كه درطول يك هفته در شهر كوچك راكويل آمريكا مطرح شده است. به گفته مقامات پرونده راس و ماسلي بسيار وحشتناك تر از پرونده قبلي بوده است.

دادستان‌هاي اين پرونده مي‌گويند: اين مادر و دختر براي سال‌ها بوده كه حيوانات خانگي شان را شكنجه مي‌كرده‌اند. مسئولان دو گربه و 13سگ را از خانه وحشتي كه اين دو زن درست كرده بودند نجات داده اند. كيت ماري يكي از مقامات دفاع حقوق حيوانات در اين باره مي‌گويد:« واقعا نمي‌توانم دليل اين كار را درك كنم. آنها نه تنها جهنمي براي اين حيوانات بيچاره درست كرده بودند بلكه خودشان هم در يك جهنم زندگي مي‌كردند.»

راس و ماسلي به اتهام خشونت عليه حيوانات بايد در دادگاه پاسخگوي عمل خود باشند.اين دو در حال حاضر به ترتيب با قرار وثيقه‌هاي 95هزار و 190هزار دلاري آزاد هستند.

در پرونده قبلي حيوان آزاري اين شهر يك زن 62ساله به اتهام كشتن پنج حيوان و شكنجه 22حيوان ديگر در خانه‌اش بازداشت شده بود.