جام جم آنلاين: براساس نظر تخصصي موسسه تحقيقات شيلات ايران يكي از فرضيه‌هاي مطرح در خصوص علت تلفات اخير ماهيان كفال در درياي خزر، بروز نوعي بيماري ويروسي جديد به نام بيماري «نكروز عصبي ويروسي» (VNN) در ميان ماهيان مذكور مي‌باشد.به گزارش ايسنا، اين بيماري كه در اكثر نقاط دنيا به استثناي قاره افريقا رخ داده است نوعي بيماري جهان گستر و فراگير مي‌باشد كه تاكنون در بيش از 40 گونه از ماهيان دريايي و پرورشي جهان گزارش شده است.


اين بيماري از سال 1382 و به دنبال وقوع تلفات عديده‌اي كه در ماهيان كفال درياي خزر مشاهده شده بود مورد توجه دقيق و بررسي محققان و كارشناسان موسسه تحقيقات شيلات ايران قرار گرفته و بررسي‌هاي لازم در قالب يك طرح ملي در پژوهشكده‌هاي سه استان شمالي كشور از سال 1385 به مرحله اجرا درآمده است.


نتايج اين طرح ملي نشانگر وجود اين عامل بيماريزا در منطقه بوده و به جز ايران در آب‌هاي دريايي كشورهاي منطقه مديترانه همچون يونان، تركيه، ايتاليا و فلسطين اشغالي نيز ردپاي اين بيماري به اثبات رسيده است.


با توجه به طبيعت ويروس عامل اين بيماري، هيچگونه درمان موثري عليه آن در ماهيان مبتلا وجود ندارد لذا اجراي اقدامات اساسي در خصوص رعايت مديريت بهداشتي و كاهش بار آلودگي دريا و استرس ناشي از آن اجراي برنامه‌هاي كنترل وپيشگيري از بروز بيماري و تلاش درجهت جلوگيري از انتقال آن به ساير گونه‌هاي اقتصادي درياي خزر،اساس و مبناي برنامه‌هاي اجرايي كشور بايد قرار گيرد.


بي خطر بودن مصرف كفال ماهيان صيد شده

بنابر اعلام محققان بخش بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان موسسه تحقيقات شيلات، در خصوص امكان انتقال اين بيماري به انسان از طريق خوراكي و مصرف ماهيان مبتلا، مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده توسط محققان دنيا، تاكنون بيانگر آن است كه در حال حاضر امكان انتقال بيماري به انسان از طريق خوراكي وجود ندارد زيرا سلول‌هاي انساني فاقد گيرنده‌هاي لازم جهت استقرار عامل بيماري در بدن انسان مي‌باشند لذا در صورتي كه ماهيان صيد شده سالم بوده و فاقد علائم باليني همچون اتساع محوطه شكمي، خونريزي جلدي و يا لاغري مفرط باشند و ويژگي‌هاي ماهيان سالم همچون سلامت ظاهري و استحكام فلس ها، فقدان زخم وخونريزي، شفافيت چشم و آبشش‌ها و قوام گوشت در آنها مشاهده شد، مصرف ماهيان زنده صيد شده براي مصرف كنندگان بلامانع خواهد بود.


همچنين مطالعات تكميلي در خصوص ساخت كيت تشخيص سريع بيماري و نيز بررسي‌هاي اپيدميولوژيك براي شناخت بيشتر اين بيماري توسط محققان موسسه تحقيقات شيلات ايران در دست اقدام مي‌باشد.