ایرن – محمد محمد پور: جمعیت آهو در 4 زیستگاه کشور، زیر 100 رأس گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، منطقه حفاظت شده هفتاد قلعه در استان مرکزی تنها 18 آهو را در خود جای داده است. این زیستگاه کمترین جمعیت آهو را در میان زیستگاه های سراسر کشور داراست.

شمار آهو در منطقه باشگل قزوین 50 رأس گزارش شده است.

در منطقه حفاظت شده مظفری که در استان خراسان جنوبی واقع شده نیز94 آهو زیست می کنند.
همچنین پایتخت تنها 50 رأس آهو دارد که در طرح حمایت از آهو، احیای این گونه در تهران، در اولویت قرار گرفته است.
طبق سرشماری های صورت گرفته بیشترین شمار آهو در استان اصفهان زیست می کنند که نزدیک به 9 هزار رأس را شامل می شود.
سازمان محیط زیست اخیرا طرحی را تدوین کرده که بر اساس یک برنامه 5 ساله احیا و حفظ این گونه جانوری در دستور کار قرار گرفته است.