جهت اطلاع علاقه مندان : در برنامه هاي صبحگاهي شبکه تهران ، روز 4 شنبه در رابطه با مرگ ببر سيبري در باغ وحش با حضور جناب آقای دکتر معماريان برنامه اي زنده اجرا مي شود.