سبزپرس – گروه تشکلها و رسانه ها : امسال انجمن حمایت از حیوانات به همراه سایر سازمانهای مردم نهاد در حال برنامه ریزی مراسمی متفاوت جهت برگزاری روز ملی حمایت از حیوانات است و برای جلب مشارکت عمومی هم در این مسیر تلاش خواهیم کرد .

عبدالرضا باقری مدیرروابط عمومی انجمن حمایت از حیوانات در گفتگو با سبزپرس با اشاره به پیشینه این مناسبت گفت :روز 26 آذرماه مصادف است با روز بهمنگان که در ایران باستان و آیین زرتشت رسم براین بود که ایرانیان در این روز، گوشت نمی خوردند ، شکار نمی کردند و با پوشیدن لباس سفید و استفاده از غذاهای گیاهی جشنی برپا می کردند .
باقری در ادامه گفت : انجمن امسال درنظر دارد به همراه سایر سازمانهای مردم نهاد با برپایی نمایشگاه در یک یا دو فرهنگسرا فعالیت وسیعتری برای فرهنگسازی انجام داده و جهت آشنایی بیشتر مردم دراین مورد و اهمیت حمایت از حیوانات تلاش کند.
مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از حیوانات همچنین گفت: در نظر داریم با برپایی غرفه هایی در مبادی ورودی کوهستانهای تهران و ارائه بروشور و میهمان کردن مردم به غذای گیاهی این روز را به روزی خاطره انگیز برای مردم تبدیل کنیم .
این مراسم در روز 24 آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد.