پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

با توده مویی چه کنم

اگربه دارید، احتمال ســر و کار داشتن با هربال بیشــتر اســت. گربه ها 30% از زمان روزانــه خود را صرف گرومینگ می کنند و دو سوم موهایی که می ریزد را در طی گرومینگ می بلعند. این می تواند منجر به تشکیل هربال و یا مشکلات گوارشی جدی تر شود. اکثر گربه ها در طول زندگی خود این مشــکل را تجربه می کنند اما مراقب باشید که این اتفاق دائمی نشود. گربه هایی که همیشه مشکل برگرداندن هربال دارند، ممکن است مشکلات جدی تری را تجربه کنند.

هربال چیست؟
هربال می تواند در اثر گرومینگ و بلعیدن موها ایجاد شود. دستگاه گوارش گربه معمولا آنها را عبور می دهد. گاهی بدن او نمی تواند از عهده این موها برآید، موها در معده تجمع پیدا کرده و سرانجام بر گردانده می شوند. استفراغ معمولا محتوی مو و غذای نیمه هضم شــده و لوله ای شکل به دلیل عبور از مری است.

علل ایجــاد هربال چیست؟
سیستم گوارشی یک گربه به گونه ای طراحی شــده که موهــا را عبور بدهد. بنابراین اگر گربه شــما به طور مــداوم هربال برمی گرداند، ممکن اســت علامت مشکل دیگری باشــد. متداول ترین آنها افزایش گرومینگ به دلیل تخریش پوستی، اســترس و اضطراب و تغییرات فصلی که منجر به هربال می شود.پیشگیری از هربال :
گرومینگ مرتب گربه تان، آسان ترین راه برای پیشــگیری از هربال است. زیرا موی اضافه را قبل از اینکه بتواند بلعیده شود، حذف می کند. گربه های موبلندتر مانند پرشین بیشتر مستعد هربال هستند، بنابراین آنها را به طور منظم و حتی روزانه شــانه کنید. این عمل به طور معنی داری ریسک بلعیده شدن موها را کاهش می دهد .

چه موقع با دامپزشک خود صحبت کنید ؟
با این حال که اکثر گربه ها هربال را تجربه می کنند، این مشکل نبایستی یک رخداد معمول باشــد. اگر گربه شــما به طور مرتب با یا بدون مو استفراغ می کند، گاهی مســئله جدی تری در میان اســت. اگر در مورد دفعــات برگرداندن هربال گربه خود نگران هستید به دامپزشک مراجعهن مایید. اگر متوجه کاهش اشــتها، ضعف یا دفعات زیاد تلاش بــرای دفع بدون نتیجه شــده اید، ممکن است هربال منجر به انسداد گوارشی شده باشد. در صورت تایید انسداد توسط دامپزشک، جراحی بایســتی انجام شود. البته این پیامد به ندرت دیده می شــود. اگر گربه شــما مشکل هربال دارد، دامپزشک اغلب ترکیبی از تصحیح رفتار و تغییر غذا را پیشنهاد می کند.
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos