طراحی کوله پشتی، کیف، کیسه و کیسه های حیوانات خانگی می تواند جایگاه مناسبی برای آنها محسوب شود و با خیال راحت می توانید حیوانات دوست داشتنی خود را در آن گذاشته و به تفریح بروید.

این کیف ها طوری طراحی شده اند که قابلیت شستشو و ورود اکسیژن مورد نیاز به داخل کیف جهت تنفس حیوانات را دارد.

کوله پشتی مخصوص نگهداری حیوانات!

کوله پشتی مخصوص نگهداری حیوانات!

کوله پشتی مخصوص نگهداری حیوانات!

کوله پشتی مخصوص نگهداری حیوانات!

کوله پشتی مخصوص نگهداری حیوانات!

کوله پشتی مخصوص نگهداری حیوانات!