یک سری نقاشی به نام Pandamonium توسط یک هنرمند مکزیکی بر روی بوم نقاشی کشده شده است که این نقاشی های جالب و فانتزی که دوستی جالب و همراهی یک دختر با یک خرس پاندا را نشان می دهد توسط جوهر هندی و با طرح های سیاه و سفید کشیده شده است. این سری از نقاشی های رو این هنرمند برای حمایت از خرس های پاندا و دوستی مردم با آنها به تصویر کشده شده است که مورد توجه محافظان محیط زیست قرار گرفته تا انها را در نمایشگاه های خود به نمایش عموم قرار دهند. شما هم در سایت ایران مطلب این نقاشی های جالب از خرس و دختر رو مشاهده می کنید
نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا


نقاشی جالب از دختری با خرس پاندا