حوض آب، مرگ ببر نر سیبری بر اثر ابتلا به مشمشه، کشتار غیرانسانی ۱۴ شیر به دلیل احتمال ابتلا به مشمشه، استفاده از خرگوش زنده برای تغذیه شیرها، بستن گراز زنده با مفتول فلزی برای تغذیه شیرها، نگهداری از فیل‌ها در اتاقکی کوچک با زنجیری بر پایشان در تمام فصل سرما، شرایط غیراستاندارد نگهداری از خزندگان، قفس‌های نامناسب میمون‌ها، مرگ مشکوک کفتار ماده و جایگزینی آن با کفتار نر، مرگ دو کانگورو و والابی، یال سوخته شترها بر اثر پرتاب سیگار بازدیدکنندگان، زمین بتنی زیر پای 

سگ‌سانان و نهایتا تکثیر غیرکارشناسانه گوزن‌های اروپایی که در حالت خوش‌بینانه مازاد آنها به مصرف گوشتخواران باغ وحش و همچنین یک شخصیت حقیقی رسیده به یکی از بدنام‌ترین باغ وحش‌های کشور در این رابطه تبدیل شده است.

باغ وحش ارم صلاحیت ورود شیر را ندارد
اگرچه آن‌طور که مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست در رابطه با اقدام اخیر این باغ وحش مبنی بر ذبح حدود ۳۵ گوزن اروپایی با مجوز این سازمان توضیح داده در این مورد هیچ تخلفی انجام نشده و استفاده از این گونه  برای تغذیه گوشتخوران یکی از روش‌های کنترل جمعیت آن است.
یک فعال حقوق حیوانات در گفت‌وگو با مهر گفت: اتفاقی که اخیرا در باغ وحش ارم افتاد اگر چه برای دوستداران حیات وحش دردناک است اما جای تعجب ندارد چراکه اصولاً رویکرد باغ وحش‌ها در همه جای جهان بر اساس منافع مادی است و بر همین اساس این اتفاق در باغ وحش تهران رخ داده است.
به گفته سپهر سلیمی، سال‌هاست که حامیان حقوق حیوانات در سراسر دنیا مخالف باغ وحش‌ها هستند و معتقدند باغ وحش‌ها همچون انباری از حیوانات هستند که از راه اسارت حیوانات ادامه حیات می دهند، ضمن اینکه مسائلی همچون خرید و فروش حیوانات و قاچاق حیات وحش از دیگر مفسده‌های جانبی باغ وحش‌ها در همه جای جهان است. اما در مورد اتفاق اخیر باغ وحش ارم چند نکته جای تامل دارد.
وی با اشاره به عملکرد باغ وحش ارم در چند سال گذشته اظهار داشت:وارد کردن گونه‌های جدید، مرگ و میر فراوان گربه سانان بزرگ از شیر و ببر و پلنگ به شکل‌های مختلف، فروش توله شیرهای باغ وحش و...مواردی بود که برای تعیین تکلیف این باغ وحش کفایت می کرد و با اضافه شدن مورد آخر یعنی فروش و کشتار حداقل ۳۷ گوزن زرد و قرمز اروپایی برای مصارف انسانی یا تامین گوشت گوشتخواران، وضعیت باغ وحش ارم برای همه روشن شد.
سلیمی تاکید کرد: سوال این است که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا برخورد جدی با این باغ وحش صورت گیرد؟ چه شکل از آزار حیوانات باید انجام شود تا شاهد تعطیلی دائم یا موقت باغ وحش ارم باشیم؟در حال حاضر اگر هر واحد صنفی، حتی یک نانوایی کوچک‌ترین تخلفی داشته باشد توبیخ یا پلمب می شود اما با وجود چنین اتفاقاتی هیچ جریمه ای در مورد باغ وحش ارم صورت نمی گیرد و مسئولان با توجیه این تخلفات هر روز تسهیلات بیشتری برای گسترش حیوان آزاری به شکل‌های مختلف را در اختیار آن قرار می دهند.


روزنامه قانون