به گزارش ایرنا، شبکه خبری آسیا وابسته به سنگاپور روز چهارشنبه گفت که افراد مبتلا به دیابت ممکن است دوست جدیدی از نوع کرم بیابند و این کرم ها آن ها را از قطع پای عفونی شده نجات دهد.
کرم ها به نجات دیابتی ها می آیندبراساس این روش با کرم یا لارو، دبریدمان که همان برداشتن بافت های مرده است انجام می شود.


این روش درمانی برای سرعت بخشیدن به حذف بافت های مرده و التیام سریع تر زخم ها بکار می رود، در حالی که کمک به کاهش باکتری در زخم نیز می کند.شبکه خبری آسیا گفت که این روش درمانی اکنون در بسیاری از بیمارستان ها سنگاپور مورد استفاده قرار می گیرد.


بنابراین گزارش، یک شرکت سنگاپوری با آزمایش این روش درمانی بر روی 14 بیمار دیابتی که باید پایشان به دلیل زخم های ناشی از دیابت قطع می شد به این نتیجه رسید که دو سوم از این افراد تحت درمان قرار گرفتند و دیگر نیازی به قطع عضو نبود.

این لاروها فقط شب ها بر روی زخم فعالیت کرده و بیمار به دلیل درد ناشی از فعالیت این کرم ها از مسکن استفاده می کنند.استفاده از لارو حشره برای دبریدمان زخم روش ارزان و موثری به منظور درمان زخم پای دیابتی است.

محققان دریافته اند که استفاده از لاروحشره (کرم) در دبریدمان زخم، کنترل بوی زخم و کاهش بار باکتری های زخم، حتی در زخم هایی که به ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک آلوده شده اند، موثر است.


این کرم یا لارو، مگسی است که نمونه های استفاده شده آن در امور پزشکی در آزمایشگاه ها بصورت تجاری در آمریکا و کشورهای اروپایی ارائه می شود.