میل کنند در حالی که گربه های بالغ نیاز کمتری ب پروتئین دارند.البته گربه هایی که بیشتر فعالیت میکنند برای تامین انرژیشون به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند.شما باید در هرکدام از مراحل زندگیه گربه ی خود مواد غذایی مناصب با سن او را برای او تهیه کنید ولی در تمام سنین گربه نیاز به یک سری از مواد دارد که این مواد شامل اب و پروتیئین و ویتامین ها و ... میشوند.
همه چیز در مورد رژیم غذایی گربه

حساسیت گربه به برخی مواد غذایی(این قسمت ب من ک خیییییییییییلی کمک کرد)
برخی از گربه ها به برخی از مواد غذایی حساسیت دارند.حتی اگه شما گران ترین و بهترین غذا را برای او تهیه کنید.مثل انسانی ک ممکن است به بهترین غذای دنیا حساسیت داشته باشد.
نشانه های حساسیت به یک مواد غذایی : اختلالات دستگاه گوارش، خارش پوست و یا مسائل تنفسی بعد از خوردن ان غذا.
همه چیز در مورد رژیم غذایی گربه

تاثیر انتخواب مواد غذایی مناصب در زندگیه گربه (فرا مهم)
حتمی میدانید که گربه ها علاقه ی شدیدی دارند که بدن خود را با زبان خود تمیز کنند.و این را هم میدانید که ممکن است برخی از مو هایی که میریزد را ببلعند و این کار باعث میشود ک در معده ی گربه گلوله ی مویی تشکیل بشود.یکی از راه هایی که میتوان انجام داد تا این اتفاق نیوفتد شانه زدن بدن گربه است ولی این کار به تنهایی کافی نیست. یکی از عواملی که باعث ریزش مو در گربه ها میشود کمبود ویتامین است (توجه داشته باشید یکی از عوامل).شما میبایست ویتامین های مورد نیاز بدن گربه را از راه تغذیه ی مناسب تامین کنید تا ریزش مو در گربه ی شما کاهش یابد. 
همه چیز در مورد رژیم غذایی گربه
تغییر رژیم غذایی گربه
بهترین راه برای تغیر رژیم غذای گربه این است ک ب تدریج غذای جدید را به گربه بدهید.شما به حوصله و برنامه ریزی نیاز دارید.اگه در طی این تغیرات متوجه از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ و یا اسهالشدید خییییییییلی سریع با دامپزشک مشورت کنید.
همه چیز در مورد رژیم غذایی گربه
روز اول:
75 درصد غذای قبلی 
25 درصد غذای جدید
روز دوم:
70 درصد غذای قبلی
30 درصد غذای جدید
روز سوم:
60 درصد غذای قبلی
30 درصد غذای جدید
روز چهارم:
50 درصد غذای قبلی
50 درصد غذای جدید
روز پنجم:
40 درصد غذای قبلی 
60 درصد غذای جدید
روز ششم:
25 درصد غذای قبلی 
75 درصد غذای جدید
روز هفتم:
0 درصد غذای قبلی
100 درصد غذای جدید
منبع------------>http://pets.petsmart.com/food-center/cat-articles/changing-their-diet.shtml?ab=hp_row_2_tile_c