مدفوع خواری در سگاز نگاه رفتار شناسی : 

در سگ هایی مانند شیترو ها و سگ هایی که در قفس نگهداری میشوند این عمل بسیار شایع تر میباشد برای این منظور باید به مجردی که سگ مدفوع کرد مدفوع رااز جلویش بر دارید و مهم تر اینکه ساعتی را دور خانه برای گردش به او تخصیص دهید تا سگ این عادت بد را از سر بدور کند 


نکته به غلط جای افتاده که اگر به مدفوع سگ فلفل بزنید سگ به سراغ مدفوع خواری و یا همان عارضه پی کا نمیرود که این مورد بسیار اشتباه میباشد 

مدفوع خواری در سگ


اما از منظر درمانی :

در بسیاری از سگ ها که با کمبود سری ویتامین ب درگیر هستند این مشکل بیشتر به چشم میاید برای این منظور قرص های بیوتین و سری ویتامین ب را به او با دستور دامپزشک بخورانید تا این مشکل برطرف شود 
مدفوع خواری در سگ


مکمل ویتامین ب کمپکس برای سگ و گربه Provit Flush

اما از دیدگاه تغذیه ای:اگر سگ شما از غذای خشک استفاده میکند و غذای سگ شما بی کیفیت میباشد و از نوع تجاری میباشد توصیه میشود حتما غذای سگ خود را عوض کنید و از غذای بهتر و گرانتری استفاده کنید تا این مشکل برطرف شود مدفوع خواری در سگ
مدفوع خواری در سگ مدفوع خواری در سگ


در پایان آخرین گزینه برای حل این مشکل را هم به شما یاد میدهیم: 

به سگتان مقداری آناناس و یا کدوی پخته بدهید مطمئن باشید جز این مشکل، مشکل دیگری در عارضه مدفوع خواری وجود ندارد و بزودی و با گذر زمان این مشکل برطرف خواهد شد ​منبع vet info.com

مترجم :نازنین غفاری