پانداي تنها 

اين پانداي غول پيکر که در باغ وحش ادينبورگ بريتانيا زندگي مي‌کند، از چين به اين باغ وحش آمده است . اين حيوان غول‌پيکر چندي پيش توله‌اش را از دست داده و حالا از روش لقاح مصنوعي باردار است و مسئولان باغ‌وحش نگران سلامتي وي و توله نيز هستند .


پانداي تنها

پانداي تنها

پانداي تنها

پانداي تنها

پانداي تنها

پانداي تنها