سگ ها و گربه ها با هم زندگی می کردند - ترجمه

۹میلیون سال پیش ،تقریبا یک موقیعت باورنکردینی در جنگل های مرکز اسپانیا بوجود آمده بود.
در فسیل هایی که در آنجا کشف شده نشان می دهد گربه های دندان شمشیری و سگ خرس ها دارای یک همزیستی بودند که تصورات کلیشه ما نسبت سگ و گربه ها را به چالش می کشد آنها غذا و مکان زندگی را با یکدیگر تقسیم می کردند.
تیمی دیرینه شناس از دانشگاه میشیگان وMuseo Nacional de Ciencias Naturales و دانشگاه کالیفورنیا،سانتا کروز بروی فسیل هایی که از این شکارچیان در گودال هایی در مرکز اسپانیا کشف شده اند مطالعه کرده اند.با تحلیل مینای دندان دونوع از گربه دندان شمشیری و سگ خرس ،آنها با تعجب به نتیجه رسیدند چطور این جانداران در صلح زندگی می کردند و چه چیزی می خوردند.تحقیقات این تیم در آخرین شمارهProceedings of the Royal Society Bتحت عنوان طبقه بندی موفق ترین شکارچیان در شبکه غذایی در دوره میوسن به چاپ خواهد رسید.

گودال ها و شکارچیان
برای هشت سال گذشته،تیم تحقیقات نه منطقه درCerro de los Batallones در اسپانیا را حفاری کرده اند.دو عدد از این مناطق گودال های کهن با استخوان های فراوانی از پستانداران گوشت خوار بودند.دانشمندان معتقد اند فرض براین است که گوشت خواران به دنبال غذا در درون این تله های طبیعت گرفتار شده اند.
سولداد دمنگوSoledad Domingoدارای فوق دکترا از دانشگاه و موزه دیرینه شناسی میشگان و اولین از چهارنوسینده که مقالاتی در این مورد از آنها چاپ خواهد شد، می گوید: این مناطق همانند یک پنجره منحصر به فردی برای دانش از زندگی در گذشته هستند.
درون گودال ها اعضای تیم سه شکارچی از اواخر دوره میوسن پیدا کرده اند:گربه دندان شمشیری به اندازه یک پلنگ با نام Promegantereon ogygia و گربه سان بزرگتری به اندازه یک شیر با نام Machairodus aphanistus و سگ خرسMagericyon anceps.سگ خرس ها نه خرس هستند و نه همانند سگ های اهلی ،سگ خرس ها یک شکارچی بزرگ ماقبل تاریخ بودند با دندان های همانند یک سگ و بدن یک خرس.ساختار بدن آنها نشان می دهد آنها به آرامی و سنگین حرکت می کردند و توانایی دویدن با سرعت در مسافت های کوتاه را داشته اند.

مهمانی برای سه
داده ها نشان می دهد سگ خرس ها و گربه های دندان شمشیری در دوره میوسن در مناطق جنگلی با قطعات ازچمنزار زندگی می کردند.گربه ها همچنان برای شکار یکسانی رقابت می کرند،اسب ها و گراز های وحشی و جانداران کوچک که از درختان برای پناه گرفتن از موجودات بزرگتر استفاده می کردند.و سگ خرس ها بزهای کوهی که در مناطق بیشتری زندگی می کردند را شکار می کردند.مناطق شکار کمی به هم تداخل داشت ولی به اندازه کافی هم برای دوری از برخورد از یک دیگر فاصله داشتند.
دامنگو می گوید:این سه حیوان در یک قلمرو جغرافیایی در یک زمان زندگی می کردند کاری که آنها برای همزیستی انجام می دادند این بود که از یکدیگر دوری می کردند و منابع را تقسیم می کردند.

و دندان ها بیان خواهند کرد
محققان علاقه خاصی به دندان های فسیلی که پیدا کردند دارند و بر اساس تجزیه و تحلیل بر روی آنهاعادات غذایی این جانداران را مشخص کرده اند.آنها از ۶۹ مورد نمونه برداری کردند.که شامل ۲۷ عدد گربه دندان شمشیری و سگ خرس و الباقی از گیاهخواران بودند.
با استفاده از تحلیل ایزوتوپ کربن ثابت،تیم توانست نوع خوراک این جانداران را مشخص کند،در ابتدا از داده های گیاهخواران برای تشخیص نوع گیاهان موجود و سپس تشخیص محیط اطراف جانداران استفاده شد.زمانی که دندان های شکارچیان آزمایش شد .داده ها این را بیان کردند که آنها تقریبا در یک محدوده زندگی می کردند ولی از شکارها با اندازه گوناگون تغذیه می کردند.
کاترین بدجلیCatherine Badgley(نویسنده این تحقیق جدید و پرفسور دستیار در زیست شناسی و بوم شناسی تکاملی می گوید :سه عدد از بزرگترین پستانداران شکارچی در بخش های تقسیم بندی شده یک محدوده شکار می کردند.همانند همزیستی شکارچیان بزرگ درامروز.با اینکه هیچ کدام از این جانداران اکوسیستم ۹ میلیونسال پیش ،اکنون دیگر زنده نیستند(بعضی از نوادگان آنها همچنان زنده اند)ما مدرک دال بر شباهت تعامل زیست محیطی در اکوسیستم گذشته با مدرن را پیدا کرده ایم.

به نظر میاد که اگر منابع فراوان و محیط زیست به قدری بزرگ باشد که فواصل حفظ شود.حتی قدیمی ترین دشمن ها می توانند
بدون بروز تشنجی در کنار هم زندگی کنند .


نویسنده: Amy Briggs 
ترجمه: خودم
منبع : وبسایت 
نشنال جئوگرافیک